Stormwater Poland 2018

15-16 marca, Gdańsk

Muzeum II Wojny Światowej

STORMWATER POLAND

Konferencja ta jest kontynuacją bardzo udanej pierwszej edycji „Stormwater Poland 2017”. Podstawowym walorem cyklu konferencji ma być praktyczne spojrzenie na wody opadowe. Przedmiotem dyskusji nie będą bowiem problemy gospodarki wodami opadowymi w Polsce, lecz prezentacja konkretnych sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1
 • Dzień 2
 • 15 marca 2018
  Rola Wód Polskich w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi
  Consulting w wodach opadowych
  Planowanie, projektowanie i integracja działań w celu kontroli przelewów z kanalizacji ogólnospławnych do pływowej części rzeki Tamizy (Londyn, Zjednoczone Królestwo)
  David Crawford, CH2M
  Innowacyjne technologie wód opadowych
  Koszty zmian klimatycznych
 • 16 marca 2018
  Wody opadowe w planowaniu przestrzennym
  Rozwój indywidualnych systemów retencyjnych i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji ogólnospławnej
  Dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska
  Ecohydrologia miejska
  Ekohydrologia dla miasta przyszłości
  Prof. Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
  Retencja i melioracje miejskie
  Odwodnienia komunikacyjne
  Zarządzanie przeciążonymi systemami odwodnienia
  Standardy utrzymania i eksploatacji kanalizacji
  Modelowanie zintegrowane jako niezbędna pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z pracą kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie
  Mgr inż. Marcin Glixelli, MPWiK Kraków

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2018” zachęcamy do rejestracji

Udział w konferencji jest w co najmniej 70% finansowany ze środków publicznych – Oświadczenie

Koszt uczestnictwa:
1490 zł netto + 23% VAT* (1832,70 zł brutto)

Partnerzy

 • Patronat honorowy

  • ministerstwo-1
  • miasto-gdansk
  • logotyp-07
  • wodociagi_polskie
  • logo_pzits2
  • mieczyslaw-struk-marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-pion-kolor-rgb-2013
 • Patronat medialny

  • inzynieria-com
  • logo_ts_baseline_1663x655
  • seidel-1

Prelegenci

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Szymanowskiego 4

80-280 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager