STORMWATER POLAND 2019

11-13 marca 2019 r.

Europejskie Centrum Solidarności

Zapraszamy!

 

STORMWATER POLAND

Więcej o konferencji

Prelegenci 2019

pawel_licznar

Dr hab. inż. Paweł Licznar

Przewodniczący komitetu naukowego Stormwater Poland, RETENCJAPL, Polska

Komitet naukowy
tom2

Tomasz Grochowski

RETENCJAPL, Polska

elzbieta_nachlik-300x300

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Politechnika Krakowska

andrzej-osinski

Andrzej Osiński

RETENCJAPL, Polska

peter-dane

Peter Dane

European Benchmarking Co-operation, Holandia

agnieszka-wrzesinska

Agnieszka Wrzesińska

WAVIN

zalewski-jacek-2

Jacek Zalewski

RETENCJAPL, Polska

grzelak

Piotr Grzelak

Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa

r-szporko-1

Rafał Szporko

DS Consulting Sp. z o. o., Polska

dr_ewa_wojciechowska

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw.

Politechnika Gdańska

t-rzepecki

dr inż. Tadeusz Rzepecki

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. , Polska

m-dolata

Małgorzata Dolata

Water Research Centre, Wielka Brytania

majda

dr arch. Tomasz Majda

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polska

rodrigo-fernandes

Rodrigo Fernandes

BENTLEY SYSTEMS, Portugalia

jadwiga_krolikowska

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. nadzw.

Politechnika Krakowska

wojtowicz

Andrzej Wójtowicz

Wodociągi Słupsk Sp. z o. o., Polska

ole_larsen

Ole Larsen

Call Copenhagen - Climate Adaptation Living Lab, Dania

jacek-makinia

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Politechnika Gdańska, Polska

klara-ramm

dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

falkowski

Wojciech Falkowski

ECOL-UNICON Sp. z o.o., Polska

anna-czyzewska

Anna Czyżewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

marta-bis

Marta Bis

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

prezes-ryszard-gajewski-3

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

pawel-pill

mgr inż. Paweł Pill

Uponor

m-belof

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof, prof. nadzw. PWr

Instytut Rozwoju Terytorialnego, Polska

mark_fletcher2

Dr Mark Fletcher

Ove Arup & Partners

tkonieczny

Tomasz Konieczny

MWiK Wrocław

agnieszka-brzezinska-300x300

dr inż. Agnieszka Brzezińska

Politechnia Łódzka

l-dworniczak_20170402_113653

dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Polska

p-reda_20170402_114527

dr arch. kraj. Piotr Reda

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Polska

cdmsmith_z_zakrzewski

Zbigniew Zakrzewski

CDM Smith, Polska

maciej-mrowiec

dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw.

Politechnika Częstochowska

marcin_glixelli

Marcin Glixelli

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków

pan-drzewiecki

Stanisław Drzewiecki

MWiK Bydgoszcz

joanne-manda-foto

Joanne Manda

UNDP, Bangkok Regional Hub, Tajlandia

ewa-burszta-adamiak

dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

kzieba

Katarzyna Zięba

DS Lex

zathey

dr Maciej Zathey

Instytut Rozwoju Terytorialnego, Polska

arkadiusz-kaminski

dr inż. Arkadiusz Kamiński

PKN ORLEN S.A.

maciej_pawlak_1

Maciej Pawlak

HAURATON Polska Sp. z o. o.

wdudlik

Włodzimierz Dudlik

Aquanet S.A.

andrzej_kotowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski

Politechnika Wrocławska

walczak

Robert Walczak

AMIBLU, Polska

slavco_velickov_small

dr Slavco Velickov

BENTLEY SYSTEMS, Holandia

henley

Peter Henley

Water Research Centre Limited, Wielka Brytania

andrew_blackhall

Andrew Blackhall

Water Research Centre Limited, Wielka Brytania

marek_jankowiak

Marek Jankowiak

MWiK Bydgoszcz, Polska

zaslepka

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Środowiska

krzysztof-drzyzga-2

Krzysztof Drzyzga

Saint-Gobain PAM, Polska

tobias-menzel

Tobias Menzel

OTT Hydromet, Niemcy

Program

 • 1 Dzień
 • 2 Dzień
 • 3 Dzień
 • 11 marca 2019 (poniedziałek)
  Rejestracja uczestników - część konferencyjna wydarzenia
  8:15
  9:00

  Konferencja odbędzie się w sali Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności przy placu Solidarności 1 w Gdańsku (wejście od strony parkingu oraz ul. Nowomiejskiej).  Prosimy o kierowanie się do recepcji konferencji znajdującej się przy sali Audytorium.

   

  Podczas rejestracji otrzymają Państwo identyfikator uprawniający do wejścia na salę wykładów.

   

  W celu zapewnienia najwyższego komfortu uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne prelekcji. Prosimy podczas rejestracji o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumaczenia.

  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. Politechnika Wrocławska oraz Tomasz Grochowski - Prezes Zarządu RETENCJAPL
  9:00
  9:15
  SESJA I: WODY OPADOWE W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
  Opis tematyki sesji

  MODERATORZY SESJI: prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik oraz prof. dr hab. Andrzej Kotowski

   

  Podczas konferencji rozpoczniemy rzeczywisty dialog interesariuszy przestrzennego zagospodarowania aglomeracji, mający na celu skoordynowanie gospodarki wodami opadowymi z rozwojem i przeobrażeniami naszych miast. W ramach tego bloku sięgniemy po inspirujące przykłady praktyk z kraju i zagranicy w różnej skali, które dowodzą, że woda jest zasobem warunkującym prawidłowy rozwój wszystkich miast.

   

  Zarządzanie wodą deszczową - Moja perspektywa
  Dr Mark Fletcher, Arup Fellow, Wielka Brytania

  Prezentacja ta przedstawi, w jaki sposób myślę o gospodarowaniu wodą deszczową i o tym, jak wpasowuje się to do sposobu, w jaki powinniśmy patrzeć na miasta i zmieniać ekstremalne warunki klimatyczne. Obejmuje to większą przejrzystość zarządzania zasobami wodnymi w obiegu wody, zastanowienie się nad systemem myślenia systemowego (zamiast rozważania gospodarowania wodą deszczową w odosobnieniu) i zapewnienie, że skala, na której oceniane są te ekstrema, uwzględnia raczej zlewnię niż skalę granic miasta. Prezentacja obejmie przykłady z Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA oraz przedstawi najnowszy sposób, w jaki patrzymy na gospodarkę wodami opadowymi w wiejskich i górnych częściach zlewisk poprzez naturalne zarządzanie powodziowe.

   

  W ramach udogodnień uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia angielsko-polskie tłumaczenie symultaniczne prelekcji.

  Wody opadowe w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej w Gdańsku
  Zastępca Prezydenta Miasta, Gdańsk, Polska
  Retencja a bezpieczeństwo powodziowe w systemie planowania przestrzennego.
  dr arch. Tomasz Majda, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polska

  Zwiększenie retencji jest jednym z narzędzi zmniejszania ryzyka powodziowego. Prezentacja przedstawia wyniki prac zespołu ekspertów, prowadzonych pod kierunkiem autora prezentacji w ramach Programu bezpieczeństwa powodziowego dorzecza Wisły środkowej oraz późniejszych prób aplikacji wyników w praktyce zawodowej. Zawiera propozycje zasad wyznaczania, w dokumentach systemu planowania przestrzennego, obszarów wymagających szczególnych rozwiązań z zakresu zagospodarowania wód opadowych. Przedstawia również sposoby uwzględniania ryzyka związanego z występowaniem takich obszarów w specyficznych ustaleniach dokumentów planistycznych, z podkreśleniem ograniczeń, wynikających z rozwiązań systemowych.

  Działania retencyjne Lasów Państwowych na obrzeżach aglomeracji na przykładzie działań RDLP we Wrocławiu.
  Ryszard Majewicz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Polska
  Retencja jako zagadnienie planistyczne.
  dr hab. inż. arch. Magdalena Belof, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej oraz Maciej Zathey, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Polska
  Edukacyjne parki wodne sposobem na retencję w przestrzeni publicznej.
  Wojciech Falkowski, ECOL-UNICON, Polska
  Podsumowanie sesji
  Przerwa kawowa
  11:00
  11:15

  Na przerwę kawową zapraszamy do Sali Wystaw Czasowych (vis a vis Audytorium).

  SESJA II: STANDARDY UTRZYMANIA I WYPOSAŻENIA SYSTEMÓW ODWODNIENIA
  Opis tematyki sesji

  MODERATORZY SESJI: dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw., Politechnika Wrocławska oraz dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. nadzw., Politechnika Krakowska

   

  Korzystając z obecności szerokiego grona polskich i zagranicznych interesariuszy wód opadowych, w ramach II sesji konferencji podejmiemy próbę wspólnego wypracowania zrębów standardów ogólnopolskich w oparciu o doświadczenia płynące z Europy i świata.

   

  Bydgoskie standardy wód opadowych
  Stanisław Drzewiecki, MWiK Bydgoszcz, Polska

  Prezentacja przedstawia kluczowe zagadnienia i efekty prac prowadzonych w ramach bydgoskiego projektu pn. „Bydgoska retencja +2050”. Jest podsumowaniem dotychczasowych działań obejmujących najważniejsze obszary związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Po modernizacji  kanalizacji deszczowej i dostosowaniu sieci tej kanalizacji do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy – podjęto się stworzenia standardów dla wód opadowych i roztopowych. Jest to kolejny ważny etap weryfikacji bydgoskich osiągnięć. Podjęcie praktycznych zagadnień związanych z największym w kraju projektem dotyczącym wód opadowych, przygotowanie „wytycznych” związanych z ich zagospodarowaniem – to kolejna pionierska inicjatywa bydgoskich Wodociągów. Projekt ten to dorobek i doświadczenia z czterech lat wdrażania, a podjęcie się opracowania bydgoskich standardów dla wód opadowych jest unikalną inicjatywą w skali kraju.

  Prezentacja przedstawia bydgoskie rozumienie standardów i bydgoską ścieżkę – począwszy od koncepcji do wdrożenia. Nawiązuje do oryginalnych przedsięwzięć  – opracowań autorskich wykonanych przed II wojną światową, które zainspirowały podjęcie się tego zadania. Bydgoski projekt jest adresowany do wielu środowisk, wpisuje się w potrzebę branży wodociągowej, przed którą jest perspektywa przejęcia i zagospodarowania wód opadowych. Opisuje obszary problemowe w zarządzaniu wodami opadowymi w Polsce, przyczyniając się do opracowania pierwszej wersji polskich standardów dla wód opadowych zawierającej dobre praktyki w tym zakresie.

  Prezentacja przedstawia także wypracowane podczas drugiej konferencji naukowo-technicznej  „Bydgoska retencja +2050” standardy dla wód opadowych i roztopowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja. Standardy te powstały na bazie  propozycji bydgoskich rozwiązań, które opracowali i koordynowali pracownicy MWiK
  w licznych konsultacjach z ekspertami z tych środowisk w Polsce, które mają własne doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie. Dzięki nowatorskiej formule interaktywnych warsztatów – druga konferencja Bydgoska retencja +2050 – stworzyła kreatywne warunki do omówienia w ośmiu grupach roboczych, dyskusji i weryfikacji przedstawionych propozycji standardów. Materiały, które wypracowano, zawierają „wytyczne” stanowiące dobre praktyki w zarządzaniu wodami deszczowymi. Materiały te zostaną opublikowane w celu wykorzystania w innych miastach, a powstałe materiały traktujemy jako wkład bydgoskich Wodociągów w rozwój branży.

  Zakładamy, że standardy dla wód opadowych to projekt wieloletni, wieloetapowy, w którym osiągnięcia bydgoskie będą rozwijane o kolejne doświadczenia własne i innych ośrodków. Jednym z etapów jest planowana w 2019 roku III konferencja z cyklu Bydgoska retencja +2050.

  Standardy przy planowaniu i projektowaniu systemów retencyjno-rozsączających.
  Agnieszka Wrzesińska, WAVIN, Polska

  Wszyscy wiemy, że woda deszczowa to zasób którego nie możemy marnować. Zbiorniki wody deszczowej do celowego wykorzystania mogą zmniejszać w bilansie rocznym spływ deszczówki i odpowiednio ograniczyć zużycie wody pitnej. Otwarta powierzchnia wody, np. staw, może ułatwić odparowanie części odprowadzanej wody deszczowej, wywierając tym samym korzystny wpływ na bilans ilościowy wody. Ponadto odparowująca woda przyczynia się do zmniejszenia stresu termicznego w mieście i zredukowania wysp ciepła. W przypadku ograniczonej przestrzeni, jaką jest na pewno zabudowa miejska, należy przewidywać nie tylko zbiorniki i rowy otwarte, ale także – a może przede wszystkim – zwrócić uwagę na infrastrukturę podziemną.

  Dla zapewnienia długoletniej żywotności takich systemów konieczne jest zapewnienie standardów co do trwałości mechanicznej rozwiązań, możliwości czyszczenia i inspekcji, zapewnienia jakości wody deszczowej wprowadzanej do wód gruntowych czy do innych odbiorników, a co za tym idzie ocena jakościowa zbieranych wód. Niemniej ważne jest stworzenie czytelnych metod obliczania systemów retencyjno-rozsączających oraz katalogu rozwiązań technicznych, które mogą stworzyć podstawę do projektów inżynierskich.

  wavin_abstrakt_1wavin_abstrakt_2

  Wody opadowe w standardach kształtowania zieleni w mieście.
  dr arch. kraj. Piotr Reda i dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Polska

  W kilku miastach Polski wdrażane są standardy w zakresie kształtowania zieleni. Najnowszym takim dokumentem są Standardy kształtowania zieleni w Łodzi, opracowane w 2018 r. przez zespół Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) pod redakcją merytoryczną Łukasza Dworniczaka i Piotra Redy.

  Zakres tematyczny tych standardów obejmuje ujęty w układzie chronologicznym cały proces kształtowania zieleni miejskiej: od przygotowania inwestycji, poprzez standardy ochrony zieleni istniejącej, projektowanie nowej zieleni, realizację, po standardy jej utrzymania (eksploatacji).

  Jednym z elementów standardów na wszystkich tych poziomach jest gospodarowanie wodą opadową w terenach zieleni. Przygotowane przez zespół SAK standardy obejmują problematykę rozwiązań poprawiających retencję wody w terenach zieleni w aspektach: pozyskania wody opadowej; jej rozprowadzania, gromadzenia i infiltracji oraz sposobów zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni, służące poprawie retencji wody.

  Niezbędne są dalsze wspólne prace zespołów architektów krajobrazu i specjalistów zajmujących się gospodarowaniem wodą opadową, celem stworzenia spójnych standardów kształtowania tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmującej powiązane ze sobą tereny zieleni i zasoby wodne.

  Ukształtowanie terenu zieleni dla retencji wody opadowej (Berlin, fot. Piotr Reda):

  obr-1_teren_berlin_img_2934_pr

   

  Zagospodarowanie terenu jako ogród deszczowy (Wrocław, fot. Piotr Reda):

  obr-2_ogr-deszcz_wroclaw_nik_9012-pr

   

  Sposoby postępowania z odpadami z czyszczenia kanalizacji.
  Zbigniew Zakrzewski, CDM Smith, Polska
  Systemy retencyjne Amiblu – wytyczne od planowania do eksploatacji.
  Robert Walczak, AMIBLU, Polska
  WRcSO. Nowe spojrzenie na CSO w 21 wieku
  Peter Henley, Water Research Centre Limited, Wielka Brytania

  Konstrukcja połączonych przelewów burzowych pozostała w dużej mierze niezmieniona przez ponad 50 lat, przy jednoczesnym zastosowaniu nowszych metod przesiewania ciał stałych. Prezentacja ta pozwoli przedstawić nową, innowacyjną konstrukcję, która redukuje pływające ciała stałe na ekranie o ponad 80%.

  W ramach udogodnień uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia angielsko-polskie tłumaczenie symultaniczne prelekcji.

  Standardy stosowania odwodnień liniowych z prefabrykowaną obudową żelbetową.
  Maciej Pawlak, HAURATON, Polska

  Jak uniknąć uszkodzenia odwodnień i co jest tego najczęstszą przyczyną?
  Jakie korzyści daje prefabrykacja? Jakie warunki należy spełnić by odwodnienia liniowe funkcjonowały zgodnie z przeznaczeniem?
  Nieprawidłowa zabudowa odwodnień skutkuje obniżeniem funkcjonalności systemu i zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników. Naglące terminy a przy tym zmienne warunki atmosferyczne nie sprzyjają zachowaniu jakości, w szczególności dotyczy to montowania elementów betonowych. Prefabrykacja gwarantuje stałą procedurę przygotowania surowca, w powtarzalnych warunkach temperatury czy wilgotności powietrza i pod ścisłą kontrolą działu jakości.
  Film z produkcji koryt z prefabrykowaną obudową

  Podsumowanie sesji
  Przerwa na lunch
  13:30
  14:30

  Na lunch zapraszamy do Sali Wystaw Czasowych (vis a vis Audytorium).

  SESJA III: GOING DIGITAL – PROCES WDRAŻANIA CYFROWEGO ZARZĄDZANIA DESZCZÓWKĄ
  Opis tematyki sesji

  MODERATORZY SESJI: dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. nadzw. Politechnika Częstochowska oraz dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. Politechnika Gdańska

   

  W ramach III sesji tematycznej konferencji podejmiemy temat nowoczesnych narzędzi do zarządzania wodami opadowymi, zachęcając uczestników do stosowania całkiem nowego warsztatu narzędzi. Zaczynając eksploatację lub gruntowną zmianę jej modelu biznesowego, sięgnijmy po narzędzia przyszłości.

  Digital twinning of river basin districts.
  Andrew Blackhall, Water Research Centre Limited, Wielka Brytania

  Wykorzystując rzeczywiste dane dotyczące zasobów ścieków, od pewnego czasu można było wykorzystać zalety wczesnych ostrzeżeń dla operatorów aktywów. Pytanie brzmi, czy możemy wykorzystać dane cyfrowe na większą skalę, aby spojrzeć na zlewnię jako całość? W tej prezentacji przeanalizujemy projekty cyfrowe i potencjał zlewni oraz narzędzia, które można wykorzystać do osiągnięcia tego celu. Jednym z narzędzi, na które spojrzymy, jest SIMPOL.

  SIMPOL to uproszczony model wysokiego poziomu hydrauliki i jakości wody. Nie zawiera szczegółów dokładnej rozdzielczości wymaganej przez te modele, dlatego działa znacznie szybciej. Na przykład można przeprowadzić symulację zlewni rzeki w czasie poniżej dwóch godzin przez 10 lat ciągłych godzinnych opadów.

  W ramach udogodnień uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia angielsko-polskie tłumaczenie symultaniczne prelekcji.

  Wyzwania i perspektywy cyfrowego zarządzania deszczówką.
  Tomasz Grochowski, RETENCJAPL, Polska
  Cyfrowe bliźnięta do zarządzania cyklem życia infrastruktury deszczowej.
  Slavco Velickov, Bentley Systems, Holandia

  W ramach udogodnień uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia angielsko-polskie tłumaczenie symultaniczne prelekcji.

  Jakość oraz dokładność urządzeń pomiarowych w cyklu kalibracji modelu hydrodynamicznego
  Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków, Polska
  Przerwa kawowa

  Na przerwę kawową zapraszamy Państwa do Sali Wystaw Czasowych (vis a vis Audytorium).

  Co daje digitalizacja pomiarów meteorologicznych i jak kształtuje się przyszłość w dziedzinie pomiarów opadów?
  Tobias Menzel, OTT Hydromet GmbH, Niemcy
  Wykorzystanie danych opadowych w codziennej pracy MPWiK S.A. we Wrocławiu.
  Tomasz Konieczny, MPWiK S.A. Wrocław, Polska
  Podsumowanie sesji
  Podsumowanie pierwszego dnia wydarzenia
  dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. Politechnika Wrocławska
  Wieczorna Gala dla uczestników konferencji
  20:00

  Gala wieczorna odbędzie się w Wielkiej Zbrojowni przy Targu Węglowym 6 w Gdańsku.

  Wstęp na Galę wyłącznie za okazaniem identyfikatora uczestnika Gali (identyfikator wydawany na podstawie zgłoszenia  w formularzu rejestracyjnym).

   

   

   

 • 12 marca 2019 (wtorek)
  Powitanie i rozpoczęcie drugiego dnia wydarzenia - część konferencyjna
  dr hab. inż Paweł Licznar, prof. nadzw. Politechnika Wrocławska oraz Tomasz Grochowski - Prezes Zarządu RETENCJAPL
  10:00
  10:15
  SESJA IV: MECHANIZMY FINANSOWANIA ZARZĄDZANIA WODAMI OPADOWYMI
  Opis tematyki sesji

  MODERATOR SESJI:  Rafał Szporko – Prezes DS Consulting oraz dr hab. inż. Ewa Burszta – Adamiak

   

  W ramach IV sesji tematycznej pokażemy sposoby prognozowania kosztów eksploatacji systemów odwodnienia, szacunkowe wyceny ich kosztów przy przejmowaniu istniejącego majątku. Dyskusja obejmie realne do wdrożenia (w polskich warunkach) mechanizmy stabilnego finansowania systemów odwodnienia.

   

  Wyzwania i możliwości finansowania projektów miejskich programów odporności na zmiany klimatu
  Joanne Manda, UNDP, Bangkok Regional Hub, Tajlandia

  Na konferencji „Stormwater Poland 2019” Joanne przedstawi wyzwania i możliwości finansowania projektów w ramach miejskich programów odporności na zmiany klimatu

   

  W ramach udogodnień uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia angielsko-polskie tłumaczenie symultaniczne prelekcji.

  Planowane wparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu gospodarowania wodami opadowymi w miastach w perspektywie finansowej UE po 2020 roku
  Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska, Polska
  Brytyjskie podejście do finansowania budowy i konserwacji systemów odwadniających
  Małgorzata Dolata, Water Research Centre Limited, Wielka Brytania

  Odpowiedzialność za systemy odprowadzania wód opadowych nalezy do wielu różnorodnych podmiotów: od agencji rządowych i firm wodociągowych po deweloperów. Aktualnie dodany s114A WIA umożliwia firmom wodociągowym i kanalizacyjnym zbudowanie zrównoważonego systemu odwadniającego, jeśli ma on odciążać system kanalizacyjny. Niniejsza prezentacja przedstawi wynikające z tego obowiązki i omówi wspólne długoterminowe podejście branżowe dotyczące systemów wód burzowych w Wielkiej Brytanii .

  W ramach udogodnień uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia angielsko-polskie tłumaczenie symultaniczne prelekcji.

  Pomoc publiczna a finansowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi przez jednostki samorządu terytorialnego – kiedy jest ryzyko i jak go uniknąć?
  Katarzyna Zięba, DS LEX, Polska
  Podsumowanie sesji
  Przerwa kawowa
  11:45
  12:00
  SESJA V: WODY DESZCZOWE JAKO WYZWANIE MENADŻERSKIE
  Opis tematyki sesji

  MODERATOR SESJI: prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia oraz dr inż. Agnieszka Brzezińska

   

  Zarządzanie wodami opadowymi to prawdziwe wyzwanie menadżerskie. W V bloku konferencji w formule szerokiego panelu dyskusyjnego z udziałem wysokiej klasy managerów poruszymy tematykę wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć zarządzający systemami odwodnienia.

   

   

   

  Jak zmiany klimatu wpływają na to w jaki sposób zarządzamy naszym miastem
  Ole Larsen, CALL Copenhagen, Dania

  W ramach udogodnień uczestnictwa w konferencji, organizator zapewnia angielsko-polskie tłumaczenie symultaniczne prelekcji.

  Zarządzanie wodami opadowo-drenażowymi w dużym zakładzie przemysłowym.
  dr inż. Arkadiusz Kamiński, PKN Orlen S.A., Polska
  Rola kampanii medialnych w realizacji projektów deszczowych.
  Marek Jankowiak, MWiK Bydgoszcz, Polska

  Czy potrzeba aż kampanii medialnej, żeby zwrócić uwagę na problem i możliwości jego rozwiązania? Przykłady, które udało się zrealizować w Bydgoszczy podczas promocji „wody bydgoskiej”, potwierdzają, że takie kampanie są bardzo przydatne w przełamywaniu mitów
  i przyzwyczajeń. Tyle, że muszą być działaniem długofalowym… i dobrze przemyślanym. Jeśli rozmawiamy o cenach, to nie wystarczy tylko w nieskończoność zaprzeczać, że woda nie jest najdroższa w kraju. Ale paradoks polega na tym, że… wystarczy raz tak właśnie to hasło sformułować, by ludzie od razu w nie uwierzyli. I potem wielokrotnie je w różnych kontekstach powtarzali. Z kolei – gdy rozmawiamy o jakości tej wody – często wystarczy tylko pokazać, że w niej nic nie pływa i że brzydko nie pachnie, a ludzie gotowi są przyjąć na wiarę, że ta woda jest bezpieczna dla zdrowia. W ramach kampanii medialnej promującej „wodę bydgoską” jako czystą, smaczną, zdrową i do tego tanią – pojawiły się w centrum miasta najpierw cysterny, a ostatnio… saturatory pełne tej wody do spróbowania za darmo. Później powstał cykl edukacyjnych programów telewizyjnych pn. „Woda bydgoska”, a całość zwieńczyły ogólnopolskie zawody pływackie na Brdzie – jedyne w Polsce organizowane na otwartej rzece – także pod nazwą „Woda Bydgoska”.

  Czy doświadczenia z promocji wody da się przenieść na promocję projektów deszczowych? Zdecydowanie tak – gdyż i tu mamy do czynienia z mitami oraz z koniecznością przełamywania barier. I to tych najtrudniejszych do przełamania – bo mentalnych. Łatwiej jest przecież pomyśleć, że kanalizacja deszczowa jest po to, by „wchłonąć” całą wodę z nawalnego deszczu, niż uznać, że wcale nie musi tak być, że co ulewa… to nas zalewa. To drugie myślenie oznacza, że niekiedy trzeba zrezygnować z wygód, zastąpić rozwiązania proste i zarazem popularne – bardziej pracochłonnymi, dalece odbiegającymi od dotychczasowych schematów. Zdecydowanie łatwiej jest przyjąć, że trzeba płacić „jakiś podatek od deszczu” (bo tak kiedyś ktoś nieszczęśliwie to sformułował) za to, że pada z nieba, i burzyć się z tego powodu, niż… dopuścić do siebie myśl, że jak podejmę własną inicjatywę i ograniczę swoim udziałem możliwość zalania i podtopienia, to mogę nie płacić za użytkowanie kanalizacji deszczowej wcale. Albo płacić mniej niż sąsiad, który nic w tym zakresie nie zrobił.

  Co zrobić, żeby sąsiad też zaczął myśleć i działać po nowemu? Najpierw może warto go zainteresować nowym pomysłem i zaproponować cykl programów poszerzających wiedzę pn. „Ale co? Deszczowe H20”. Potem – można mu zaoferować „Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury” (zawierający wytyczne i rozwiązania), który ma spełnić rolę poradnika ułatwiającego znalezienie najprostszych sposobów na zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych. Można mu też podsunąć link do strony internetowej, która spróbuje go przekonać, że nadmiar deszczu można zwyczajnie w zysk zamienić. Co ważne – jednorazowe zainteresowanie tym wszystkim nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Dlatego mówimy o potrzebie działań cyklicznych, a ten wymóg wypełniają m. in. medialne kampanie.

  Program benchmarkingowy EBC dotyczący usług wodnych - czy istnieje potrzeba opracowania modułu analizy porównawczej wód burzowych?
  Peter Dane, European Benchmarking Co-operation, Holandia

  Prezentacja objaśnia europejski program benchmarkingowy EBC, który obejmuje działania związane z wodą pitną, gospodarką ściekową oraz – choć w bardzo ograniczonym zakresie – działania w zakresie wód opadowych (drenaż miejski).
  Podobnie jak w przypadku programu EBC, obecnie na całym świecie jest niewiele wysiłków, aby dokładnie porównać systemy wód burzowych. Gęste opady deszczu spowodowane zmianami klimatycznymi zwiększają jednak potrzebę lepszego zarządzania wodą deszczową w miastach. Opracowanie konkretnego modułu analizy porównawczej wód burzowych, w tym zbioru odpowiednich wskaźników wydajności w oparciu o cele strategiczne miast, może być kolejnym krokiem, aby wesprzeć ich w osiągnięciu stanu  zrównoważonej  „deszczo-odporności”.

  Panel dyskusyjny - Wyzwania menadżerskie w sektorze wód opadowych

  DYSKUSJA I

  Strategia systemów odwodnieniowych

   

  Moderator: Klara Ramm  – ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

   

  Eksperci:

  Anna Czyżewska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Tadeusz Rzepecki – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.
  Krzystof Filipek – ekspert RETENCJAPL
  Ryszard Gajewski – Gdańskie Wody Sp. z o. o.
  Jarosław Rosa – BIPROWODMEL Sp. z  o. o.
  Andrzej Wójtowicz – Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.

   

  DYSKUSJA II

  Utrzymanie i eksploatacja systemów odwodnieniowych 

   

  Moderator: Andrzej Osiński – ekspert RETENCJAPL oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

   

  Eksperci:

  Mariusz Bednarczyk – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Pile
  Piotr Czarnocki – Ministerstwo Środowiska
  Marta Bis – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
  Stanisław Drzewiecki – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
  Andrzej Kurkiewicz – Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  Włodzimierz Dudlik – AQUANET S.A.

  Podsumowanie sesji
  Podsumowanie konferencji
  dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. Politechnika Wrocławska
  Oficjalne zakończenie części konferencyjnej wydarzenia
  Lunch dla uczestników konferencji i zakończenie drugiego dnia wydarzenia.
  15:00
  16:00
 • 13 marca 2019 (środa)
  Trzeci dzień wydarzenia - część warsztatowa. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wybranie jednego z poniższych bloków tematycznych. Liczba miejsc ograniczona.

  Pragniemy, aby kolejna edycja konferencji była jeszcze lepiej dostosowana do oczekiwań uczestników. Postanowiliśmy więc rozdzielić obrady plenarne od zajęć praktycznych, tym samym zapewniając wszystkim możliwość skorzystania zarówno z inspirujących warsztatów, jak również wysłuchać wszystkich wykładów prezentowanych podczas wydarzenia. Podjęliśmy również decyzję o rozszerzeniu zakresu merytorycznego warsztatów oraz wydłużeniu ich czasu trwania. To zapewni uczestnikom optymalne warunki do przyswajania wiedzy i umiejętności praktycznych.

  W ramach trzeciego dnia wydarzenia proponujemy Państwu uczestnictwo w wybranym bloku warsztatowym prowadzonym przez najlepszych ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie.

  Możliwe jest uczestniczenia tylko w jednym z oferowanych tematów warsztatów  (bloki zajęć praktycznych prowadzone są równolegle – w tym samym czasie).  Aby zgłosić swój udział w zajęciach praktycznych, należy w procesie rejestracji w formularzu on-line wskazać tytuł wybranego bloku.

   

  Liczba miejsc w warsztatach ograniczona. Zachęcamy do udziału i wczesnej rejestracji!

  WARSZTAT I: Skuteczne zarządzanie projektami retencyjnymi.
  Jacek Zalewski (RETENCJAPL), Rodrigo Fernandes (Bentley Systems, Portugalia), Michał Oktawiec (RETENCJAPL), Tomasz Glixelli (RETENCJAPL)
  9:00
  13:00

  UCZESTNICY:
  Warsztat skierowany jest do osób zajmujących się zarządzaniem systemami odwodnienia i retencji w miastach. Szczególnie polecany osobom na stanowiskach zarządczych i technicznych, kierownikom działów, specjalistom ds. systemów odwodnienia pragnących wdrożyć się w nowoczesne zarządzanie wodami opadowymi w mieście.
  Szkolenie prowadzone jest przez praktyków – konsultantów na co dzień realizujących różnej skali projekty związane z wodami deszczowymi.  Zakres dostosowano do potrzeb zarówno większych jak i mniejszych miast i miejscowości.

  CEL WARSZTATÓW:
  Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi technicznego wsparcia decyzji zarządczych z użyciem modelowania hydrodynamicznego.

  SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW:
  Warsztaty wprowadzają w tematykę modelowania hydrodynamicznego jako narzędzia do efektywnego wspierania decyzji zarządczych.
  Krótkie wprowadzenia do kolejnych elementów warsztatów pozwalają zrozumieć cel podejmowania działań i przydatność proponowanego podejścia.
  W przebieg warsztatów eksperci wplatają ważne i praktyczne informacje dotyczące hydrologii, inwentaryzacji, możliwości i celowości stosowania oprogramowania do modelowania, zarządzania informacją w systemach informacji przestrzennej GIS, praktyki modelowania oraz interpretacji wyników.
  Warsztaty akcentują wagę współpracy w planowaniu przestrzennym, przygotowania koncepcji technicznych i inwestycji i dotykają kluczowych zagadnień związanych z ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy UE w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Uczestnicy zyskają także wiedzę dotyczącą organizacji współpracy w ramach własnej organizacji przy wrażaniu modelowania.
  Dzięki połączeniu krótkich prezentacji omawiających kolejne zagadnienia oraz praktycznych sesji z użyciem oprogramowania każdy uczestnik zyska cenną wiedzę, dzięki której będzie mógł bardziej świadomie podejść do podejmowania decyzji kierunkowych w zarządzaniu infrastrukturą odwodnienia i retencji miejskiej.

  W ramach warsztatów organizator zapewnia serwis kawowy oraz lunch.

  WARSZTAT II: Finansowanie systemów odwodnieniowych – od inwestycji po utrzymanie
  Grzegorz Tomaszewski (DS Consulting), Renata Woźniak-Vecchie (RETENCJAPL), Katarzyna Zięba (DS LEX), Jacek Zalewski, (RETENCJAPL), Andrzej Osiński (RETENCJAPL)
  9:00
  13:00

  UCZESTNICY:
  Warsztat skierowany jest do osób odpowiedzialnych za organizację finansowania projektów inwestycyjnych, przygotowujących budżety operacyjne dla jednostek odpowiedzialnych za eksploatację systemów odwodnieniowych a także podejmujących kluczowe decyzje w zakresie poziomu finansowania usług eksploatacji w urzędach miast i gmin.

  CEL WARSZTATÓW:
  Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami finansowania systemów odwodnieniowych w fazie inwestycji i eksploatacji w tym z metodyką określania kosztów operacyjnych w zależności od standardów utrzymania

  SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW:
  Warsztaty dotyczą tematyki przygotowania do finansowania i realizacji inwestycji w obszarze wód deszczowych. Omówione będą zagadnienia właściwego zaplanowania inwestycji oraz doboru źródeł finansowania.
  W dalszej części tematem warsztatów będą sposoby kosztorysowania różnych elementów prac utrzymaniowych na systemach odwodnieniowych.
  W trakcie warsztatów eksperci zaprezentują najważniejsze składowe kosztów utrzymania infrastruktury oraz wspólnie z uczestnikami omówią jak skalkulować ich przewidywane wartości.
  Na koszty operacyjne wpływa zarówno charakterystyka posiadanego na terenie gminy systemu jak i zakładany standard utrzymania. Zaprezentowane zostaną modele finansowe służące powiązaniu przewidywanego kosztu utrzymania z wyżej wspomnianymi czynnikami.
  Wskazane zostaną również algorytmy omawiające pracochłonność wybranych czynności utrzymaniowych oraz niezbędne zasoby do ich realizacji. Na przykładach zostaną omówione alternatywne sposoby realizacji wybranych usług tzn. siłami własnymi vs. outsourcing.
  Dzięki połączeniu krótkich prezentacji omawiających kolejne zagadnienia oraz dyskusji i praktycznych sesji z użyciem modelu finansowego każdy uczestnik zyska cenną wiedzę o konsekwencjach finansowych przyjętych założeń w zakresie decyzji co do sposobu realizacji usługi i standardów utrzymania.

  W ramach warsztatów organizator zapewnia serwis kawowy oraz lunch.

  WARSZTAT III: Od idei do detalu. Meandry prawne, administracyjne, infrastrukturalne i jakościowe małej i dużej retencji w przestrzeni publicznej.
  inż. arch. Joanna Małuj (GRAPH 31), Artur Groth (Ecol-Unicon), Aleksander Lech (GCL)
  9:00
  13:00

  UCZESTNICY:
  Warsztat skierowany jest  do osób zajmujących się planowaniem przestrzennym, projektowaniem  architektury/architektury krajobrazu/zieleni. Szczególnie polecany pracownikom samorządów terytorialnych, pracownikom zakładów komunalnych, deweloperom  przygotowującym się do nowoczesnych inwestycji z zakresu  zagospodarowania  wód opadowych w mieście i na wsi oraz podnoszenia jakości życia w obszarach zurbanizowanych.
  Zakres i tematykę warsztatów dostosowano do potrzeb zarówno większych jak i mniejszych miast i miejscowości.

  CEL WARSZTATÓW:
  Zapoznanie uczestników z najważniejszymi  zagadnieniami dotyczącymi całego procesu inwestycyjnego przedsięwzięć związanych z małą retencją i zagospodarowaniem wód deszczowych, klasyfikacja oraz uporządkowanie wiedzy, wyjaśnienie kwestii  rozbieżności interpretacji planów, prezentacja oraz omówienie dobrych praktyk planistycznych stosowanych w Polsce i na świecie.

  SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW:
  Warsztaty wprowadzają w tematykę przygotowania inwestycji z zakresu zagospodarowania wód deszczowych w mieście i na terenach wiejskich. Szkolenie prowadzone jest przez projektantów: urbanistów, architektów, architektów krajobrazu,  na co dzień realizujących projekty w różnej skali: od zagospodarowania przestrzeni miejskiej do ogrodów. Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny. Podczas  warsztatów eksperci prezentować będą ważne i praktyczne informacje dotyczące inwentaryzacji, pozyskiwania istotnych informacji do projektowania, klasyfikacji i kategoryzacji inwestycji oraz procedowania niezbędnych decyzji administracyjnych. Zaprezentowane zostaną kluczowe zagadnienia dla inwestycji związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych  w planowaniu przestrzennym oraz istotne na etapie  planowania inwestycji  i przygotowanie jej do realizacji  (Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, Programy Funkcjonalno – Użytkowe). Uczestnicy warsztatu otrzymają również informacje niezbędne dla prawidłowego utrzymania zrealizowanych inwestycji. Warsztaty prezentują istotę współpracy wielu branż od etapu koncepcji zagospodarowania wód deszczowych. Dzięki teoretyczno – praktycznej sesji  w wielobranżowym gronie specjalistów i pasjonatów, każdy uczestnik wzbogaci swoją wiedzę, a przez to swoją ofertę projektową, jak również zyska know – how  prowadzenia skomplikowanych procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji. Warsztaty będą również okazją do zapoznania się z systemami retencji wód opadowych poprzez realizacje dachów zielonych retencyjnych, specjalistycznych systemów nasadzeń drzew czy nawierzchni wodoprzepuszczalnych.

  W ramach warsztatów organizator zapewnia serwis kawowy oraz lunch.

  WARSZTAT IV: WIZYTA STUDYJNA - Zarządzanie wodą opadową – jak robią to w Gdańsku?
  Joanna Rayss, Wojciech Szpakowski (Gdańskie Wody Sp. z o .o. )
  9:00
  14:00

  UCZESTNICY:

  Spotkanie skierowane jest do osób odpowiadających za rozwój i eksploatacje systemów odwodnienia, uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym, projektantów, architektów krajobrazu, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem miejskich przestrzeni publicznych.
  Informacja o miejscu zbiórki uczestników zostanie przekazana drogą mailową po dokonaniu rejestracji udziału poprzez formularz on-line.

  Informacja o miejscu zbiórki uczestników zostanie przekazana drogą mailową po dokonaniu rejestracji udziału.

  CEL WARSZTATÓW:
  Celem spotkania jest pokazanie, jak w praktyce wygląda proekologiczne zarządzanie wodą opadową, a w szczególności wdrażanie projektów systemu małej retencji miejskiej – od współpracy z mieszkańcami, przez projektowanie, zamówienia publiczne i realizację inwestycji, po zarządzanie kryzysowe w sytuacji opadów ekstremalnych.

  SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW:
  Krótkie wprowadzenie pozwoli na zrozumienie 5 głównych kierunków działania w zakresie zagospodarowywania wód opadowych przyjętych przez Gdańsk, zwłaszcza w kontekście coraz częstszego występowania anomalii pogodowych, spowodowanych globalnymi zmianami klimatu.
  Podczas pierwszej części spotkania pracownicy spółki Gdańskie Wody podzielą się z uczestnikami doświadczeniem zdobytym przy zakładaniu 5 miejskich ogrodów deszczowych i realizacji kompleksowego zagospodarowania wód opadowych na terenie podwórek miejskich – w szczególności skupiając się na problemach akceptacji społecznej, procesie wdrażania projektu, w tym na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i realizacji inwestycji. Druga część wizyty będzie przedstawieniem i analizą rzeczywistych epizodów kryzysowych w Gdańsku oraz odpowiedzią na pytania, jakie faktyczne działania może podjąć zarządca systemu odwodnieniowego w czasie deszczy nawalnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tematowi maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury odwodnieniowej w warunkach zarządzania kryzysowego. Wydarzenie wzbogaci wizyta w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym.

  WARSZTAT V: ZAJĘCIA TERENOWE: Jak wykorzystać wody opadowe czyli zielono – niebieska infrastruktura w praktyce
  Ecol-Unicon, Green City Life (GCL), Retencjapl
  9:00
  14:00

  UCZESTNICY:

  Szkolenie  skierowane jest  do urbanistów, architektów, architektów krajobrazu, deweloperów, projektantów oraz osób zajmujących się gospodarowaniem i wykorzystaniem wód opadowych.

  CEL WARSZTATÓW:

  Zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą zagospodarowania wód opadowych poprzez stosowanie najnowszych technologii dla zieleni w obszarach miejskich (zielone dachy) oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych gromadzenia i wykorzystania wód oraz nimi zarządzania, a także systemów i urządzeń pomiarowych.

  SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW:

  Warsztaty mają za zadanie przedstawić rozwiązania w zakresie nowoczesnego podejścia do problemu retencji wody w mieście.

  Będą  miały charakter interdyscyplinarny. Eksperci prezentować będą praktyczne informacje dotyczące projektowania i wdrażania technologii związanych z retencją. Przedstawione zostaną zagadnienia:

  • systemy związane z dachami zielonymi
  • wykorzystanie wód opadowych w zbiornikach Hydrozone
  • systemem zarządzania BUMERANG Smart

  Odpowiednie zarządzanie wodą opadową pozwala na jej zmagazynowanie i ponowne wykorzystanie np. do nawadniania  w porze suchej i do schładzania temperatury w mieście czyli do poprawy jakości powietrza w mieście.

  Warsztaty składać się będą z:

  • części prezentacyjnej, w której uczestnicy poznają specyfikę systemów dachów zielonych retencyjnych, które służą zagospodarowaniu wód opadowych w obszarach zurbanizowanych oraz zagadnienia związane z projektowaniem, budową i zarządzaniem zbiornikami retencyjnymi Hydorozone
  • części praktycznej, w której uczestnicy będą brali udział przy budowie dachu zielonego retencyjnego na zbiorniku Hydrozone a także będą mieli możliwość zapoznania się z technologią Hydrozone oraz urządzeniami i systemami związanymi z zarządzaniem i opomiarowaniem wód opadowych.

  Warsztaty prezentują istotę współpracy wielu branż od etapu koncepcji do zagospodarowania wód deszczowych. Prezentowane rozwiązania niwelują skutki zmian klimatu takich jak wyspy ciepła, niedobory wody w okresie letnim, czy gwałtowne ulewy.

  Dzięki teoretyczno – praktycznej sesji  w wielobranżowym gronie specjalistów i pasjonatów, każdy uczestnik wzbogaci swoją wiedzę, a przez to swoją ofertę projektową.

  Zajęcia odbywać będą się na terenie zakładu produkcyjnego Ecol-Unicon

  Organizator zapewnia transport uczestników na miejsce warsztatów, serwis kawowy oraz lunch.

  Informacja o miejscu zbiórki uczestników zostanie przekazana drogą mailową po dokonaniu rejestracji udziału poprzez formularz on-line.

   

   

  Warsztaty odbędą się na Zakładzie Produkcyjnym Ecol-Unicon. Organizator zapewnia transport uczestników na miejsce warsztatów.

  Warsztaty będą okazją do zapoznania się z systemami retencji wód opadowych poprzez realizacje dachów zielonych retencyjnych, specjalistycznych systemów nasadzeń drzew czy nawierzchni wodoprzepuszczalnych. Ponadto zaprezentowane zostaną możliwości techniczne optymalizacji zarządzania elementami systemów odwodnieniowych. Jest to szczególnie istotne przy obecnie rejestrowanej zmienności i intensywności opadów, różnorodności działań i potencjalnych skutków

   

  Zakończenie wydarzenia Stormwater Poland 2019
  14:00

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Partnerzy

 • Patronat honorowy

  • pg_logo_kolor
  • not
  • irt_logo
  • ph_pmg-pion
  • wrc_logo-2017
  • logonew_pzits
  • logotyp-07
  • logo_tup_duzy
  • umwd
  • patronat-honorowy-marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-pion-rgb-only-for-web-2012
  • logo-sak-rgb_2
  • igwp_logo
 • Patronat medialny

  • logo_portal_otwarty
  • rg-logo
  • trojmiasto-logo
  • urbanistyka_logo_fv-1
  • urbnews-logo
  • inzynieria-com
  • logo_ts_baseline_1663x655
  • seidel-1
 • Partner generalny

  • hauraton_logo_bez_napisu
  • amiblu_logo_
 • Partnerzy

  • saint-gobain_pam_logo-high-res
  • ott-logo
  • bentley_logo_rgb_no_b_no_tag-e1458646207969
  • uponor
  • v12-20-lecie-logotyp-dsc_ds-consulting-podstawowy-2-kopia-2-2
  • logo-eu
  • wavin

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Katarzyna Małuj

Event Manager