STORMWATER POLAND 2019

14-15 marca 2019 r.

Zapraszamy!

STORMWATER POLAND

Konferencja ta jest kontynuacją bardzo udanej pierwszej edycji „Stormwater Poland 2017”. Podstawowym walorem cyklu konferencji ma być praktyczne spojrzenie na wody opadowe. Przedmiotem dyskusji nie będą bowiem problemy gospodarki wodami opadowymi w Polsce, lecz prezentacja konkretnych sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1
 • Dzień 2
 • 15 marca 2018
  Rejestracja uczestników
  9:00
  10:00
  I. Rola Wód Polskich w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi
  Prowadzący sesję: dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  10:00
  10:30
  Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach
  Anna Czyżewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  10:30
  10:45
  Perspektywa działań IGWP w realizacji zadań z zakresu wód opadowych i roztopowych
  Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
  10:45
  11:00
  Działania Gdańska na rzecz ochrony przeciwpowodziowej
  Piotr Grzelak, Urząd Miejski w Gdańsku
  11:00
  11:15
  Przerwa kawowa
  11:20
  11:50
  II. Consulting w wodach opadowych / innowacyjne technologie wód opadowych
  Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
  Planowanie, projektowanie i integracja działań w celu kontroli przelewów z kanalizacji ogólnospławnych do pływowej części rzeki Tamizy (Londyn)
  David Crawford, CH2M
  11:50
  12:10
  Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi w Polsce
  dr hab. in. Paweł Licznar prof. nadzw. PWr, RETENCJAPL Sp. z o.o.
  12:10
  12:25
  Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie retencji z zastosowaniem wyrobów GRP Amiblu
  Marcin Tasak, AMIBLU
  12:25
  12:45
  Doradztwo techniczne w wodach opadowych
  Mark Fletcher, Ove ARUP & Partners
  12:45
  13:00
  Inteligentne urządzenia i systemy zarządzania miejską infrastrukturą odwadniającą
  Thomas Grünig, HST Systemtechnik GMBH & CO. KG
  13:00
  13:15
  Wartość dodana systemów inteligentnego zarządzania wodami opadowymi
  Wojciech Falkowski, Ecol-Unicon Sp. z o.o.
  13:15
  13:30
  Przerwa na lunch
  13:35
  14:35
  III. Koszty zmian klimatycznych
  Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
  Sirio: inteligentne modelowanie dla przyszłych systemów odprowadzania wód opadowych
  Vincent Wolfs, Sumaqua
  14:35
  14:55
  Inteligentne łagodzenie klimatu w skali dużego miasta
  Stanisław Drzewiecki, MWiK Bydgoszcz
  14:55
  15:10
  Zrównoważone zarządzanie wodami deszczowymi w aglomeracjach miejskich na przykładzie doświadczeń firmy WAVIN
  Geertjo van Dijk, inż. Agnieszka Wrzesińska, Wavin Polska S.A.
  15:10
  15:25
  Zagrożenia klimatyczne miasta Gdańska
  Halina Burakowska, IMGW-PIB w Gdyni
  15:25
  15:40
  Rozwój indywidualnych systemów retencyjnych i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji ogólnospławnej
  dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nazw. PCz., Politechnika Częstochowska
  15:55
  16:10
  Panel dyskusyjny
  Odwodnienia miast i ochrona przed skutkami urbanizacji
  Moderator: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  16:35
  17:35
  Zakończenie pierwszego dnia konferencji
  17:35
  17:45
  Uroczysta kolacja w Hotelu Hilton***** w Gdańsku
  20:00
 • 16 marca 2018
  IV. Wody opadowe w planowaniu przestrzennym
  Prowadzący sesję: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. nadzw. PK
  Wody opadowe - rozwiązania dla miast przyszłości
  dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska
  9:00
  9:20
  Integracja retencji wody i projektowania przestrzennego – kreatywne rozwiązania dla obszaru kampusu Politechniki Gdańskiej
  prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Politechnika Gdańska
  9:20
  9:35
  „Krajobraz wbudowany” w praktyce
  Dorota Rudawa, architekt krajobrazu, urbanista, RS Architektura Krajobrazu
  9:35
  9:50
  Potencjał wykorzystania wód opadowych w rewitalizacji terenów przekształconych
  dr Adam Hamerla, Główny Instytut Górnictwa
  9:50
  10:05
  V. Odwodnienia komunikacyjne / Retencja i melioracje miejskie
  Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
  Nowoczesne rozwiązania w zakresie odwodnień komunikacyjnych
  Dr inż. Roman Edel, Urząd Miasta Kilonia
  10:10
  10:30
  Wizja kształcenia specjalistów w zakresie melioracji w Polsce
  Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  10:30
  10:45
  Nietypowe zbiorniki z rur GRP stosowane w sieciach kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
  Robert Walczak, AMIBLU
  10:45
  11:05
  Kanalizacje deszczowe a odbiorniki wód opadowych
  Jarosław Rosa, BIPROWODMEL Sp. z o.o.
  11:05
  11:20
  Przerwa kawowa
  11:25
  11:55
  VI. Zarządzanie przeciążonymi systemami odwodnienia / standardy utrzymania I eksploatacji kanalizacji
  Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski
  Zintegrowane zarządzanie cyklem życia w projektowaniu, modelowaniu i eksploatacji systemów kanalizacji burzowej i odwodnieniowej
  Robert Mankowski, Bentley Systems
  11:55
  12:15
  Gdański system monitoringu hydrologicznego
  Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody Sp. z o.o.
  12:15
  12:30
  Przelewy burzowe – pomiary przepływu
  Andrzej Langowski, Nivus Sp. z o.o.
  12:30
  12:45
  Deszczomierze radarowe - nowa alternatywa dla miejskich sieci pomiarowych
  inż. Tobias Menzel, OTT Hydromet GmbH
  12:45
  13:00
  Modelowanie zintegrowane jako niezbędna pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z pracą kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie
  Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków
  13:00
  13:15
  Przerwa kawowa
  13:20
  13:35
  Panel dyskusyjny
  Wody opadowe w przestrzeni miasta
  Moderator: Radosław Łuczak, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  13:35
  14:35
  Zakończenie konferencji
  14:35
  14:45
  Przerwa na lunch
  14:45
  15:30

Partnerzy

 • Patronat honorowy

  • ministerstwo-1
  • wody-polskie-logo
  • miasto-gdansk
  • logotyp-07
  • wodociagi_polskie
  • logo_pzits2
  • mieczyslaw-struk-marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-pion-kolor-rgb-2013
  • wfosigw
 • Patronat medialny

  • gazeta-baltycka
  • trojmiasto-logo
  • radio-gdansk
  • kwartalnik-wodociagi
  • inzynieria-com
  • logo_ts_baseline_1663x655
  • seidel-1

Prelegenci

pawel_licznar

Dr hab. inż. Paweł Licznar

Dyrektor Projektu PANDa

david-crawford

David Crawford

BSc (hons), MSc PE, CE, MICE, EurEng
Główny Technolog w: CH2M

mark-fletcher

Dr Mark Fletcher

Ove Arup & Partners

vincent_wolfs

Vincent Wolfs

Sumaqua

anna-czyzewska

Anna Czyżewska

Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami, NFOŚiGW

klara-ramm

Klara Ramm

IGWP

robert-walczak

Robert Walczak

Amiblu

marcin-tasak

Marcin Tasak

Amiblu

roman-edel

Dr inż. Roman Edel

Urząd Miasta Kilonia, Wydział Dróg, Budowli Inżynierskich i Kanalizacji

ryszard-gajewski

Ryszard Gajewski

Prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o.

piotr-grzelak

Piotr Grzelak

Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej,
Urząd Miasta Gdańska

jaroslaw-rosa

Jarosław Rosa

Kierownik zespołu w BIPROWODMEL Sp. z o.o.

wojciech-falkowski

Wojciech Falkowski

Prezes Zarządu
ECOL-UNICON Sp. z o.o.

janusz_lomotowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

stanislaw-drzewiecki

Stanisław Drzewiecki

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy

marcin-glixelli

Marcin Glixelli

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków

maciej-mrowiec

dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz

Politechnika Częstochowska

dorota-rudawa

Dorota Rudawa

architekt krajobrazu, urbanista
RS Architektura Krajobrazu

maciej-prusak

Maciej Prusak

BSJP Brockhuis
Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

prezes-jakuta-lipiec-2017

Dorota Jakuta

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

prezes_lsi_radoslaw_luczak_wersja_a2-s

Radosław Łuczak

Prezes Łódzkiej Spółki
Infrastrukturalnej Sp. z o.o.

robert-mankowski

Robert Mankowski

Bentley Systems

agnieszka-wrzesinska

Agnieszka Wrzesińska

WAVIN Polska S.A.

geertjo-van-dijk

Geertjo van Dijk

WAVIN Polska S.A.

tobias-menzel

Tobias Menzel

OTT Hydromet

halina-burakowska

Halina Burakowska

IMGW-PIB w Gdyni

thomas-grunig

Thomas Grünig

HST Systemtechnik GMBH & CO. KG

andrzej-langowski

Andrzej Langowski

NIVUS Sp. z o.o.

dr_adam_hamerla

Dr Adam Hamerla

Główny Instytut Górnictwa

dr_ewa_wojciechowska

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Politechnika Gdańska

lucyna_nyka

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Politechnika Gdańska

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager