STORMWATER POLAND 2019

11-13 marca 2019 r.

Europejskie Centrum Solidarności

Zapraszamy!

 

STORMWATER POLAND

Zbliża się kolejna, trzecia już edycja konferencji STORMWATER POLAND. Przedstawiając Państwu tematykę tego wydarzenia, chcielibyśmy już dziś zachęcić Państwa do wpisania jego terminu w Państwa terminarze spotkań. Przewodnia myśl konferencji STORMWATER POLAND 2019, odbywającej się w dniach 11-13 marca 2019 roku w Gdańsku, zawiera się w haśle: „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi”.

Więcej o konferencji

Program

 • 1 Dzień
 • 2 Dzień
 • 3 Dzień
 • 11 marca 2019 (poniedziałek)
  Rejestracja uczestników
  8:15
  9:00
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  9:00
  9:15
  SESJA I: WODY OPADOWE W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
  Prezentacje prelegentów
  9:15
  11:00

  Podczas konferencji rozpoczniemy rzeczywisty dialog interesariuszy przestrzennego zagospodarowania aglomeracji, mający na celu skoordynowanie gospodarki wodami opadowymi z rozwojem i przeobrażeniami naszych miast. W ramach tego bloku sięgniemy po inspirujące przykłady praktyk z kraju i zagranicy w różnej skali, które dowodzą, że woda jest zasobem warunkującym prawidłowy rozwój wszystkich miast.

  Wśród prelegentów sesji:

  dr Mark Fletcher, Arup Fellow, Wielka Brytania

  Przerwa kawowa
  11:00
  11:15
  SESJA II: STANDARDY UTRZYMANIA I WYPOSAŻENIA SYSTEMÓW ODWODNIENIA
  Prezentacje prelegentów
  11:15
  13:30

  Korzystając z obecności szerokiego grona polskich i zagranicznych interesariuszy wód opadowych, w ramach II sesji konferencji podejmiemy próbę wspólnego wypracowania zrębów standardów ogólnopolskich w oparciu o doświadczenia płynące z Europy i świata.

   

  Wśród prelegentów sesji:

  Stanisław Drzewiecki,  MWiK Bydgoszcz

  przedstawiciele Water Research Centre Limited, Wielka Brytania

  Piotr Reda i Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu, Wrocław

  Przerwa na lunch
  13:30
  14:30
  SESJA III: GOING DIGITAL – PROCES WDRAŻANIA CYFROWEGO ZARZĄDZANIA DESZCZÓWKĄ
  Prezentacje prelegentów
  14:30
  16:45

  W ramach III sesji tematycznej konferencji podejmiemy temat nowoczesnych narzędzi do zarządzania wodami opadowymi, zachęcając uczestników do stosowania całkiem nowego warsztatu narzędzi. Zaczynając eksploatację lub gruntowną zmianę jej modelu biznesowego, sięgnijmy po narzędzia przyszłości.

  Wśród prelegentów sesji:

  Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków

  przedstawiciele Water Research Centre Limited, Wielka Brytania

   

  Podsumowanie pierwszego dnia wydarzenia
  16:45
  17:00
  Wieczorna Gala dla uczestników konferencji
  20:00
 • 12 marca 2019 (wtorek)
  Powitanie i rozpoczęcie drugiego dnia wydarzenia
  10:00
  10:15
  SESJA IV: MECHANIZMY FINANSOWANIA ZARZĄDZANIA WODAMI OPADOWYMI
  Prezentacje prelegentów
  10:15
  11:45

  W ramach IV sesji tematycznej pokażemy sposoby prognozowania kosztów eksploatacji systemów odwodnienia, szacunkowe wyceny ich kosztów przy przejmowaniu istniejącego majątku. Dyskusja obejmie realne do wdrożenia (w polskich warunkach) mechanizmy stabilnego finansowania systemów odwodnienia.

  Wśród prelegentów sesji:

  Ole Larsen, CALL Copenhagen Climate Adaptation Living Lab, Dania

  Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

  Rafał Szporko, DS Consulting, Gdańsk

  Przerwa kawowa
  11:45
  12:00
  SESJA V: WODY DESZCZOWE JAKO WYZWANIE MENADŻERSKIE
  Prezentacje prelegentów oraz panel dyskusyjny
  12:00
  14:30

  Zarządzanie wodami opadowymi to prawdziwe wyzwanie menadżerskie. W V bloku konferencji w formule szerokiego panelu dyskusyjnego z udziałem wysokiej klasy managerów poruszymy tematykę wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć zarządzający systemami odwodnienia.

   

   

   

  Oficjalne zakończenie części konferencyjnej wydarzenia
  14:30
  15:00
  Lunch dla uczestników konferencji i zakończenie drugiego dnia wydarzenia.
  15:00
  16:00
 • 13 marca 2019 (środa)
  Powitanie i rozpoczęcie trzeciego dnia wydarzenia - część warsztatowa
  10:00
  10:15

  Pragniemy, aby kolejna edycja konferencji była jeszcze lepiej dostosowana do oczekiwań uczestników. Postanowiliśmy więc rozdzielić obrady plenarne od zajęć praktycznych, tym samym zapewniając wszystkim możliwość skorzystania zarówno z inspirujących warsztatów, jak również wysłuchać wszystkich wykładów prezentowanych podczas wydarzenia. Podjęliśmy również decyzję o rozszerzeniu zakresu merytorycznego warsztatów oraz wydłużeniu ich czasu trwania. To zapewni uczestnikom optymalne warunki do przyswajania wiedzy i umiejętności praktycznych.

  W ramach trzeciego dnia wydarzenia możliwe jest uczestniczenie w wybranym przez siebie bloku warsztatowym prowadzonym przez ekspertów i specjalistów.

  WARSZTAT I: Skuteczne zarządzanie projektami retencyjnymi.
  JACEK ZALEWSKI
  10:15
  14:00

  UCZESTNICY:

  Warsztat skierowany jest do osób zajmujących się zarządzaniem systemami odwodnienia i retencji w miastach. Szczególnie polecany osobom na stanowiskach zarządczych i technicznych, kierownikom działów, specjalistom ds. systemów odwodnienia pragnących wdrożyć się w nowoczesne zarządzanie wodami opadowymi w mieście.

  Szkolenie prowadzone jest przez praktyków – konsultantów na co dzień realizujących różnej skali projekty związane z wodami deszczowymi.  Zakres dostosowano do potrzeb zarówno większych jak i mniejszych miast i miejscowości.

  Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi technicznego wsparcia decyzji zarządczych z użyciem modelowania hydrodynamicznego.

   

  SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW

  Warsztaty wprowadzają w tematykę modelowania hydrodynamicznego jako narzędzia do efektywnego wspierania decyzji zarządczych.

  Krótkie wprowadzenia do kolejnych elementów warsztatów pozwalają zrozumieć cel podejmowania działań i przydatność proponowanego podejścia.

  W przebieg warsztatów eksperci wplatają ważne i praktyczne informacje dotyczące hydrologii, inwentaryzacji, możliwości i celowości stosowania oprogramowania do modelowania, zarządzania informacją w systemach informacji przestrzennej GIS, praktyki modelowania oraz interpretacji wyników.

  Warsztaty akcentują wagę współpracy w planowaniu przestrzennym, przygotowania koncepcji technicznych i inwestycji i dotykają kluczowych zagadnień związanych z ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy UE w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Uczestnicy zyskają także wiedzę dotyczącą organizacji współpracy w ramach własnej organizacji przy wrażaniu modelowania.

  Dzięki połączeniu krótkich prezentacji omawiających kolejne zagadnienia oraz praktycznych sesji z użyciem oprogramowania każdy uczestnik zyska cenną wiedzę, dzięki której będzie mógł bardziej świadomie podejść do podejmowania decyzji kierunkowych w zarządzaniu infrastrukturą odwodnienia i retencji miejskiej.

  WARSZTAT II: Finansowanie projektów zagospodarowania wód opadowych - opłaty, usługi wodne oraz pozwolenia wodno-prawne.
  10:15
  14:00
  Podsumowanie, sesja networkingowa i zakończenie części warsztatowej konferencji.
  14:00
  14:30
  Lunch. Zakończenie wydarzenia Stormwater Poland 2019
  14:30
  15:30

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Partnerzy

 • Patronat honorowy

  • umwd
  • patronat-honorowy-marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-pion-rgb-only-for-web-2012
  • logo-sak-rgb_2
  • igwp_logo
 • Patronat medialny

  • trojmiasto-logo
  • urbanistyka_logo_fv-1
  • urbnews-logo
  • inzynieria-com
  • logo_ts_baseline_1663x655
  • seidel-1
 • Partnerzy

  • v12-20-lecie-logotyp-dsc_ds-consulting-podstawowy-2-kopia-2-2
  • logo-eu
  • wavin

Prelegenci 2019

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Katarzyna Małuj

Event Manager