Pierwszym sąsiadem, którego chcemy przedstawić w sesji „Jak robią to nasi sąsiedzi?” jest Słowacja. O aktualnym stanie zarządzania wodami opadowymi na Słowacji opowie dr inż. Marek Sokac.

Doktor inż. Marek Sokac pełni funkcję naukowca w Departamencie Inżynierii Sanitarnej i Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Słowackiej, a także w Instytucie Hydrologii, Słowackiej Akademii Nauk. Podczas 30 letniej działalności edukacyjnej prowadził wykłady o hydrologii miejskiej, jakości wody, miejskich wodociągach i wiele innych. Uczestniczył w wielu wizytach studyjnych oraz kursach podyplomowych w Danii, Kanadzie i Belgii. W ostatnich 10 latach prowadził wykłady na temat badań i zagadnień związanych z gospodarką wodną na partnerskich uniwersytetach w Leuven, Helsinkach, Warszawie, Belgradzie i Wilnie.

Jako naukowiec uczestniczył w ponad 15 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, np. Wspólny projekt europejski TEMPUS-PHARE, grant NATO Linkage, ERASMUS, a także finansowane ze środków UE projekty FP7 i H2020.

W swojej pracy zawodowej współpracował przy ponad 50 projektach praktycznych, 35 ekspertyzach, uczestniczył we wprowadzaniu czterech norm europejskich do systemu słowackich norm technicznych oraz w przygotowaniu rozporządzenia rządu nr. 296/2005 (Limity jakości wody – część „Wymagania dotyczące wód opadowych i zrzutów CSO”). M. Sokáč jest również zawodowym inżynierem budownictwa z licencją w kategorii 2-2: Konstrukcje wodne (Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa).

Zarządzanie wodami opadowymi jest obecnie bardzo gorącym tematem, który ma znaczący wpływ na rozwój systemu odwodnienia miast na Słowacji. W przypadku rozwoju terytorialnego miast i gmin, możliwość (lub niemożność) prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi staje się jednym z decydujących czynników dalszego rozwoju miast. Problem pojawia się przy wdrażaniu poszczególnych elementów nowoczesnego zarządzania wodami opadowymi, ponieważ na Słowacji nie ma jeszcze jednolitego ustawodawstwa, które jasno określałoby procedury projektowania, wymiarowania i eksploatacji infrastruktury używanej w zarządzaniu wodą opadową. W praktyce często stosuje się różne i niejednoznaczne podejścia. Referat będzie próbom podsumowania obecnego stanu gospodarowania wodami opadowymi na Słowacji. Oprócz lokalnych sposobów zarządzania wodami opadowymi stosowanych na Słowacji (zdecentralizowana retencja i zatrzymywanie) zostaną także omówione i przeanalizowane metody scentralizowane (zbiorniki na deszczówkę, przelewy w kanalizacji ogólnospławnej).

 

 

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager