O niesamowitych możliwościach przewidywania powodzi opowie nam dr Rodrigo Fernandes podczas swojej prezentacji: Cyfrowe bliźniaki dla miast odpornych na powódź – wszystko jest połączone.

Samorządy coraz szybciej zdają sobie sprawę, że zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej jest ich kluczowym priorytetem. Miasta i ich ekosystemy muszą sprostać potrzebą mieszkaniowym i infrastrukturalnym, a w tym samym czasie podnosić jakoś życia, zapewniać rozwój ekonomiczny i bezpieczeństwo. Miasta muszą także zminimalizować ryzyko powodzi, a tym samym zapewnić ochronę zarówno mieszkańcom jak i swojemu dobytkowi. Istotną kwestią jest podjęcie kroków zapobiegawczych celem zminimalizowania skutków powodzi oraz przewidywania potencjalnych efektów. Stworzenie cyfrowego bliźniaka dla ochrony przed powodzią miast i ważnych elementów infrastruktury ma duży potencjał by znaleźć rozwiązanie złożonych kwestii jaką jest powódź na obszarze miejskim. Miejski bliźniak cyfrowy jest cyfrowym odwzorowaniem miasta łączącym dane z czujników, operacyjne i inżynieryjne w jednym środowisku, tworząc dokładne, kompletne, dynamiczne i możliwe do zweryfikowania informacje dostępne dla wszystkich podmiotów.

Mierzenie się z problemem powodzi na obszarach miejskich jest możliwe tylko przy kompleksowym podejściu. Łącząc różne rodzaje powodzi, procesy i skale i przechodząc od fragmentarycznego podejścia do podejścia wykorzystującego różne dziedziny, nie zapominając przy tym jak istotną kwestią jest efektywne dzielenie się informacją oraz komunikowanie ryzyka w przejrzysty sposób. Przedstawimy jak wdrożyć tą strategię do istniejącej technologii i wspierając się środowiskiem połączonych danych i wspólną organizacją zadań, włączając w to zintegrowane oprogramowanie do modelowania powodzi w różnych skalach, zautomatyzowany system przetwarzający dane z różnych źródeł, takich jak: symulacja powodzi, dane geoprzestrzenne, prognozy pogody, internet i crowdsoursing, przez integracje złożonych 3D lub 4D (3D+ czas) wizualizacji pozwalających użytkownikom przeprowadzić wirtualną animację w jakości HD zdarzeń powodziowych dla różnych scenariuszy. Praktyczne przykłady będą pokazane dla ważnych rafinerii i gazowni, miast, ochrony cywilnej i infrastruktury wodnej. Używanie cyfrowego bliźniaka dla ochrony przeciwpowodziowej przy zastosowaniu filozofii opisanej powyżej zapewnia decydentom rzeczywiste, dające podstawy do działania informacje, umożliwiające wydawanie ostrzeżeń oraz wszczynanie działań, oraz mogą być użyte w zarządzaniu kryzysowym w zakresie przygotowań, realizacji, usuwania skutków czy ich minimalizowania. Finalnie płynna integracja narzędzi do tworzenia rozbudowanych wizualizacji może poprawić komunikowanie ryzyka i zwiększyć świadomość sytuacyjną podmiotów.

Dr Rodrigo Fernandes jest  konsultantem w Bentley Systems,  opracowuje i wspiera produkty dla globalnego rynku wody. Uzyskał tytuł magistra i doktorat z modelowania środowiskowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie stosowanych technologii i rozwoju oprogramowania w modelowaniu środowiskowym i systemach operacyjnych, głównie w obszarach przybrzeżnych, a ostatnio w miejskim obiegu wody.  Integruje Digital Cities Division. Rodrigo zajmował się konceptualizacją, projektowaniem, przygotowaniem i zarządzaniem ponad 20 europejskimi projektami innowacyjnymi, głównie związanymi z zastosowaniem narzędzi do modelowania w zarządzaniu zasobami wodnymi, bezpieczeństwem środowiskowym, gotowością i reagowaniem. Jest także głównym programistą i twórcą systemu modelowania MOHID (moduły wietrzenia i wycieków ropy i substancji chemicznych). Autor ponad 30 recenzowanych artykułów, rozdziałów w książkach i międzynarodowych artykułów konferencyjnych.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager