Sytuację na Ukrainie, a konkretnie  w mieście Lwowie przedstawi dr Volodymyr Zhuk

 

Zhuk Volodymyr uzyskał stopień doktora nauk hydraulicznych i hydrologii inżynierskiej w 2000 r. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Wydziału Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Lwowskiej. V. Zhuk był doradcą naukowym czterech pomyślnie ukończonych prac doktorskich, jest autorem ponad 150 publikacji naukowych z zakresu modelowania i zarządzania wodą opadową, stosowanej i eksperymentalnej dynamiki płynów, oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych.

 

W swoim referacie opowie jak ważną cechą miasta Lwowa jest jego położenie na linii głównego europejskiego przełomu między basenami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Rzeka Pełtew, która ma źródła na terytorium miasta Lwowa, jest obecnie głównym kolektorem kanalizacyjnym miasta. Miejski system odwadniający składa się z około 800 km kanałów, 15 przepompowni ścieków i dwóch miejskich oczyszczalni ścieków. Większość miejskich sieci kanalizacyjnych jest ogólnospławna, więc może powodować poważne problemy z zanieczyszczeniem wody podczas wystąpienia przelewu kanalizacji.Przez ostatnie 50 lat, odkąd zbudowano kanalizację miejską, Lwów przeżył intensywną urbanizację. Zlewnia bałtycka miasta Lwowa powiększyła się o 60km2, co miało wpływ na natężenie przepływów na wlocie do lwowskiej oczyszczalni ścieków.Wykonano szczegółową analizę hydrologiczną w oparciu o systemy informacji geograficznej i badania w terenie na obszarze 1000 ha miasta Lwowa w celu określenia obszarów całkowitej nieprzepuszczalności (tot) i nieefektywnej przepuszczalności (ef) i oszacowaniu wartości współczynnika spływu. Korelacja między całkowitą nieprzepuszczalnością a nieefektywną przepuszczalnością opisuje wzór p(ef) = p(tot))n. Jednocześnie znacznie wzrósł odsetek obszarów nieprzepuszczalnych dla wody. Analizowane będą główne wyzwania związane z systemem odprowadzania wód opadowych we Lwowie i omówione podstawowe zadania i metody zarządzania wodami opadowymi na terenie miasta Lwowa.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager