Marie Christine Huau opowie w swojej prezentacji w sesji Powodzie Miejskie o zarządzaniu przeciwpowodziowym na przykładzie francuskiego Vallee de la Bievre.

Przez ponad 20 lat SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallee de la Bievre) i Veolia opracowują i aktualizują zautomatyzowany system zarządzania powodzią rzeki Bievre, dopływu Sekwany na południe od Paryża. To rozwiązanie pozwala chronić Górną Dolinę (200 000 mieszkańców, 130 km2, 35 km cieków wodnych) przed powodzią. W maju i czerwcu 2016 r. bardzo obfite opady spowodowały znaczne powodzie w niektórych częściach Europy, a zwłaszcza w regionie paryskim. W Dolinie Górnego Bievre 130 mm deszczu spadło między 22 maja a 1 czerwca, co odpowiada pięciokrotności średniej rocznej opadów. Podczas gdy wydarzenie to poważnie dotknęło to terytorium, zarówno pod względem ludzkim, jak i materialnym, terytorium SIAVB zostało oszczędzone, głównie dzięki otaczającej infrastrukturze technicznej zbudowanej wokół systemu telenadzoru kontroli w czasie rzeczywistym, oprogramowania regulacyjnego i optymalizującego korzystanie z basenów rzeki Bievre i całodobowa organizacja usług na wezwanie. Czerpiąc ze stałej infrastruktury do gromadzenia danych i możliwości przetwarzania, możliwa jest ciągła zmiana stanu hydraulicznego rzeki Bievree i jej systemu regulacji. W związku z tym zmiana poziomów rzek jest monitorowana w czasie rzeczywistym, aby instruować regulację basenu w zależności od sytuacji hydraulicznej.

 Marie Christine HUAU, inżynier agronomiczny, rozpoczęła swoją karierę jako oceanograf zajmując się zmianami klimatu w celu ochrony Wielkiej Rafy Koralowej w Australii. W 1988 roku dołączyła na 17 lat do firmy SAUR w Grupie Bouygues, specjalizującej się w środowiskowych usługach wodnych i budownictwie. Do jej obowiązków należały badania techniczne, komunikacja, rozwój biznesu we Francji i eksport do krajów Europy Wschodniej – Polski (Gdańsk, Sopot), Bułgarii, Chin oraz Afryki Południowej i Zachodniej. Następnie była kierownikiem działu badań i rozwoju w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych w ramach Grupy SAUR. W latach 2003–2007 pracowała w Ifremer (francuski instytut badań morskich), jako dyrektor ds. Transferu technologii i partnerstwa przemysłowego. Od tego czasu pracuje w Grupie VEOLIA, jest odpowiedzialna za rozwój biznesu w Veolia Water, aby opracowywać komercyjne rozwiązania dotyczące jakości wody w kąpieliskach przybrzeżnych, zarządzania cyklem wodnym, ochrony zasobów i ekosystemów oraz odporności na zmiany klimatu dzięki rozwiązaniom ograniczającym powodzie i susze.
Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager