Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku objął honorowym patronatem konferencję STORMWATER POLAND 2020 „Deszcz inspiracji.”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zdecydował się objąć patronatem honorowym konferencję STORMWATER POLAND 2020, gdyż ochrona wód to jeden z priorytetów w 26 – letniej działalności tej instytucji.

 

Fundusz uczestniczył w realizacji Programu Ochrony Wód Zatoki Gdańskiej, Puckiej i Zalewu Wiślanego. Ograniczony został spływ zanieczyszczeń do wód morskich i dzięki temu dziś mamy czyste plaże. Obecnie zaludnione, bezpieczne kąpieliska uważamy za rzecz całkowicie naturalną, nie zawsze jednak tak było. I warto o tym pamiętać.

 

WFOŚiGW w Gdańsku od lat dofinansowuje inwestycje, których celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód powierzchniowych, morskich oraz do ziemi, zgodnie z wymogami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Zmodernizowana została przestarzała infrastruktura wodno-ściekowa: rozbudowano systemy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, przebudowano oczyszczalnie ścieków, a także stacje uzdatniania wody w wielu pomorskich miejscowościach.

 

WFOŚiGW w Gdańsku zajął się także kwestią gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej, zlokalizowanej poza aglomeracjami wskazanymi w KPOŚK. Wybudowane tam zostały lokalne lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Fundusz wspiera również działania na rzecz retencjonowania wód powierzchniowych oraz projekty, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu.

 

Dbamy również o jakość wód pomorskich jezior, ograniczamy proces ich degradacji. Przykład jeden z wielu. Gmina Kartuzy otrzymała 45 milionów złotych dofinansowania ze środków NFOŚiGW na rekultywację i oczyszczenie czterech jezior. To przełomowa chwila dla kartuskiej społeczności, która czekała na to … pół wieku. Za cztery lata plaże przy jeziorach będą otwarte. Swój udział w tym historycznym przedsięwzięciu ma także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 2014 roku WFOŚiGW dofinansował przygotowanie koncepcji rekultywacji jezior kartuskich, które stało się podstawą do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

 

O jeziora w naszym regionie troszczymy się szczególnie, jesteśmy bowiem najbardziej „jeziornym” województwem w Polsce. Na Pomorzu jest najwięcej zbiorników wodnych w Polsce. Oczek wodnych jest 18 tysięcy. Tylko na Pojezierzu Kaszubskim jest ich 8,5 tysiąca. A jezior powyżej 1 hektara powierzchni jest ponad tysiąc. Pomorze jeziorami stoi, dlatego zainteresowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat skierowane było i jest na ochronę i rekultywację jezior.

 

Dzięki działalności Funduszu, radykalnie zmieniło się województwo pomorskie. Stało się regionem  bardziej przyjaznym środowisku.

 

Dbamy również o edukację ekologiczną w zakresie oszczędności wody. Realizujemy kampanię informacyjno-promocyjną „Pomorscy czują klimat”, w której Rodzina Pomorskich przekonuje, że warto chronić zasoby wody, gdyż mamy jej po prostu mało, a także zużywać z rozsądkiem i umiarem. 2,5% – tylko tyle zasobów wody słodkiej mamy na świecie! Pomorscy namawiają do zbierania deszczówki i do przestrzegania prostych zasad: myjesz zęby, zakręcaj wodę; zamiast wanny, wybierz szybki prysznic; ubrania pierz tylko w pełnej pralce.

 

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager