Miło nam ogłosić pierwszego prelegenta, który wystąpi na Stormwater Poland 2020 – będzie to dr inż Klara Ramm, która wystąpi na Stormwater Poland już po raz 4. W tym roku będziemy mogli posłuchać jej wystąpienia w IV sesji: Jak to robią nasi sąsiedzi? – gospodarowanie wodami opadowymi w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Klara Ramm wygłosi referat pod tytułem (Nie) wiedza samorządów i jej przyczyny – wyniki ankiety projektu NOAH.

W ramach projektu NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami podczas powodzi na obszarach miejskich”, finansowanego z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego, sześć krajów nadbałtyckich opracowuje narzędzia dotyczące gospodarowania wodami opadowymi. Celem NOAH jest stworzenie koncepcji holistycznego planowania i wdrożenie inteligentnych systemów modelowania spływu wód opadowych w miastach. Istota takiego planowania polega na połączeniu zarządzania wodą burzową z planowaniem przestrzennym. Na ich podstawie opracowuje się rozwiązania takie, aby istniejące obiekty były odporne na skutki zmian klimatu, szczególnie gwałtowne opady. W celu określenia stanu wiedzy w mniejszych miastach, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wspólnie z estońską organizacją EVEL przeprowadziły ankietę. Dostarczyła ona informacji na temat potrzeb samorządów, ich problemów, zdolności organizacyjnych i technicznych w planowaniu infrastruktury i zarządzaniu wodą opadową na terenach zurbanizowanych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ankiety.

 

Klara Ramm jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od prawie 20 lat. Doświadczenie zdobyła pracując jako dyrektor planowania i zasobów wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firmie Veolia. Aktualnie prowadzi własną działalność skoncentrowaną na wsparciu przedsiębiorstw wod-kan. Ponadto, od ponad 10 lat pełni funkcję eksperta w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” uczestnicząc w wielu projektach dotyczących usług wodnych (m.in. NOAH, Sektorowa Rada Kompetencji). Będąc przedstawicielką Polski w federacji EurEau uczestniczy również w przedsięwzięciach międzynarodowych. Posiada tytuł doktora nauk technicznych oraz MBA.

Zapraszamy na prezentację.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager