Szanowni Państwo, uruchomiliśmy sprzedaż pierwszych warsztatów, które odbędą się podczas Stormwater Poland 2020.

Warsztaty pt. Wydawanie i weryfikacja warunków technicznych dla wód opadowych skierowane są do pracowników spółek wodociągowych lub wydziałów miejskich odpowiedzialnych za proces wydawania warunków technicznych na przyłączenie lub na zrzut wód deszczowych do odbiornika. Celem spotkanie będzie zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi określanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci deszczowej.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW:

Liczne inwestycje, które są postrzegane jako pozytywne z punktu widzenia rozwoju miast i terenów przyległych, bo oznaczają na przykład nowe mieszkania w osiedlach deweloperskich, nowe miejsca pracy w halach wielkopowierzchniowych, nowe centra handlowo-usługowe i obiekty rekreacyjne, są realnym wyzwaniem dla podmiotów i osób odpowiedzialnych za eksploatację systemów odwodnienia. Pracujące na skraju swojej wydajności systemy odwodnienia nie mogą przejmować zwiększonego odpływu wód opadowych z nowo uszczelnianych powierzchni. Pomimo tego wywierana jest olbrzymia presja na eksploatatora, aby jednak zgodził się na podłączenie odpływu wód opadowych do istniejącego już systemu odwodnienia. Jest to szczególnie trudny moment dla eksploatatora, ale zarazem jego jedyna szansa na zmuszenie inwestora do wzięcia na swoje barki kosztów utraty naturalnej retencji terenu i wielokrotnego zwiększenia maksymalnych odpływów wód opadowych.

–  Jak obliczać maksymalny odpływ i przyjmować prawidłowe parametry?

– Jakich narzędzi użyć, by ułatwić sobie codzienny trud określania warunków technicznych na podłączenie?

– Do czego służą i jak działają regulatory odpływu? Jak je dobierać?

– Standardy określania warunków technicznych na podłączenie – czy są? Jakie wdrożyć procedury w spółce wodociągowej?

– Warunki dla dużych inwestycji? Jak podejść do tematu – przykłady praktyczne.

– Czy wydają warunki czujemy się bezpieczni? Aplikacje: kalkulatory oparte o atlas PANDa, GIShub, Rainbrain – czy mogą nam pomóc?

– Przykłady, wymiana doświadczeń, rozmowy z praktykami.

 

Na początku szkolenia chcemy w sposób praktyczny pokazać, jak obliczać maksymalny dopuszczalny odpływ wód opadowych z działek przewidzianych pod inwestycje. W ramach przewidzianych ćwiczeń chcemy udowodnić, że wydawane nierzadko w sposób czysto subiektywny „ekspercki” zapewnienia odbioru wód opadowych na poziomie pojedynczych litrów lub dziesiątek litrów na sekundę, można poprzeć obiektywnymi i niepodważalnymi obliczeniami. Chcemy przy tym zwrócić uwagę na konieczność uporządkowania i skodyfikowania zasad prawidłowego przyjmowania w tym celu parametrów takich jak: współczynniki spływów, czasy spływu powierzchniowego, kategorie użytkowania terenu. Metodyka ta ma być realną tarczą dla eksploatatora przed próbami podważenie wydawanych zapewnień odbioru wód opadowych.

 

Nie chcemy jednak poprzestać na samym etapie wydawania warunków technicznych. Uważamy, że w praktyce nie mniej ważnym jest posiadanie wiedzy i narzędzi służących weryfikacji tych warunków. Stąd planujemy przedstawić podstawy warsztatu obliczania niezbędnej kubatury zbiorników do retencjonowania i rozsączania wód opadowych. Chcemy zwrócić uwagę na spotykane w praktyce próby zaniżania niezbędnej objętości retencji przez inwestorów poprzez manipulacje w przyjmowaniu współczynników spływu, czasów spływu, kategorii zlewni i samego lokalnego modelu opadowego. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mogli przeprowadzić weryfikację niezbędnej objętości retencji dla konkretnych inwestycji z użyciem elektronicznych kalkulatorów opartych na aktualnych i wiarygodnych modelach opadowych z atlasu PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów).

 

W trzecim etapie warsztatów zademonstrowane zostaną rozwiązania techniczne służące zapewnieniu skutecznego dławienia odpływu wód opadowych z prywatnych działek do zbiorczego systemu odwodnienia. Omówione zostaną konstrukcje regulatorów hydraulicznych, a także rozwiązania o charakterze konstrukcyjnym, które muszą być spełnione dla ich prawidłowego funkcjonowania i dla eliminacji nagannej praktyki ich deinstalacji po odbiorze inwestycji. Zaprezentowane zostaną także nowe rozwiązania w postaci systemów IT umożliwiających zdalne programowanie odpływu wód opadowych ze zbiorników retencyjnych (redukcję odpływu i jego opóźnienie w czasie).

 

W czwartym etapie warsztatów zaprezentowane zostaną szczególne przypadki wydawania warunków technicznych dla obiektów o bardzo dużych powierzchniach. Zademonstrowane zostaną niezbędne w tym celu symulacje komputerowe, a także omówiony będzie sposób prawidłowej interpretacji ich wyników.

 

W końcowej części spotkania planujemy zwrócić uwagę na długoterminowe korzyści wynikające z prawidłowego kształtowania warunków technicznych. Korzystając z prostego i łatwo dostępnego przez internet narzędzia w postaci aplikacji GISHub chcemy pokazać, w jaki sposób można zarządzać informacją o terenie i z łatwością naliczać realną, a nie zawyżoną opłatę za odprowadzanie wód opadowych do wód.

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez inżynierów z wieloletnią praktyką w zakresie obliczeń i modelowania systemów odwodnień, którzy opracowali już kompleksową metodykę wydawania warunków technicznych w skali dużego miasta w Polsce. Planowany jest także udział praktyków, a więc eksploatatorów, którzy wdrożyli lub wdrażają współczesne standardy wydawania i weryfikacji warunków technicznych odprowadzania wód opadowych w miastach o różnej skali wielkości. Zagadnienie dławienie odpływu zostanie omówione przez konstruktora i badacza regulatorów hydraulicznych z wieloletnim doświadczeniem.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Nie będzie to stracony czas – warto zacząć aktywnie kształtować retencję wokół nas, bo słuszne jest hasło: Nie da się ująć wszystkiego z chmury do rury!

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager