ajs_1

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

Politechnia Poznańska

MODEREATOR WARSZTATU

 

Doktor habilitowany inżynier architekt, profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury PP (przez dwie kadencje 2002-05 i 2012-16 prodziekan WA PP). Wiedzę i doświadczenia praktyczne zdobywała m.in. w Holandii (Croonen Adviseurs b.v. w ‘s-Hertogenbosch i Avans Hogeschool w Tilburgu). Ekspert w zakresie kształtowania miejskich obszarów nadrzecznych. Jej zainteresowania naukowe i projektowe dotyczą roli wody w krajobrazie i zrównoważonym rozwoju miast, jakości przestrzeni publicznych, a także zagospodarowania wód opadowych w miastach.

 

Była kierownikiem kilkunastu projektów badawczych oraz ekspertem zewnętrznym w międzynarodowym projekcie REURIS (2009-11), dotyczącym rewitalizacji rzek miejskich, członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz grupy doradczej ds. programu strategicznego „Rzeka w mieście” w Poznaniu (2011-12), a od 2016 roku jest członkiem zespołu UM Poznania ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą w Poznaniu. Laureatka m.in. nagrody Ministra Infrastruktury II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki (2008) oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2014).

 

Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym 2 monografii: „Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych” (2011) i „Front wodny Poznania – Dolina Warty. Rewitalizacja związków z rzeką” (2011) oraz propagatorką idei regeneracji miejskich rzek (ponad 90 konferencji krajowych i międzynarodowych). Organizowała dwa cykle konferencji naukowych w Poznaniu: międzynarodowy pt. „Water in the townscap” oraz krajowy pt. „Człowiek-Ekologia-Architektura”.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu