agnieszka-generowicz

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz

Politechnika Krakowska, Polska

PRELEGENT

Wpływ utrzymania czystości w gminach na zapylenie i smog.

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK ukończyła studia wyższe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i jest tam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Środowiskowych. W latach 2005 – 2012 pełniła funkcję prodziekana na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Na jej dorobek naukowy składa się około 200 oryginalnych naukowych prac twórczych i ok. 100 opracowań dla przemysłu z zakresu gospodarowania odpadami.

W przebiegu pracy zawodowej jej zainteresowania naukowe zawsze skupiały się na zagadnieniach związanych z analizą gospodarki odpadami komunalnymi: technologiami odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości miast i aglomeracji. Dodatkowo zajmuje się zagadnieniami interdyscyplinarnej oceny technologii i systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem analizy systemowej i analizy decyzyjnej, narzędziami zarządzania środowiskiem, technologiami mało – i bezodpadowymi oraz prawem ochrony środowiska szczególnie w zakresie gospodarki odpadami.

Czynnie uczestniczy w podejmowaniu współpracy z przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego. W szczególności w ciągu ostatnich kilku lat w ramach współpracy z krakowskim MPO Sp. z o.o.  rozwinęła zagadnienia utrzymania czystości i związanych z tym emisji i zanieczyszczenia środowiska miejskiego. Prace zaowocowały wieloautorską monografią pt. ”Analiza zmian stanu środowiska miejskiego w wyniku czyszczenia i mycia ulic w wybranych strefach aglomeracji krakowskiej”.

 

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager