anna-czyzewska

Anna Czyżewska

Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami, NFOŚiGW

Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej  – Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność inżynieria środowiska. Na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł magistra inżyniera inżynierii  środowiska. Posiada również tytuł MBA uzyskany w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie  Warszawskim.

 

Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Biurze  Projektów Budownictwa Komunalnego „STOLICA” / od 1991 r. „STOLICA CONSULTING, Sp. z o.o., dochodząc do stanowiska projektanta po uzyskaniu w 1989 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W Biurze STOLICA zajmowała się projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności dla aglomeracji warszawskiej.

 

Od 1994 zatrudniona w Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Gospodarowania Wodami.

 

W latach 2004 – 2007 pełniła funkcję Członka Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie  S.A. oraz  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), współfinansowanego z Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” I, II, III faza, w skład którego wchodziła realizacja oczyszczalni ścieków Czajka.

 

W latach 2011-2015 Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz w latach 2014 -2016 Członek Krajowej Rady Promocji  Funduszu Żeglugi Śródlądowej.
 
 
Streszczenie prezentacji
 

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2018” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT – Oświadczenie

Koszt uczestnictwa:
1490 zł netto + 23% VAT* (1832,70 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Katarzyna Małuj

Event Manager