zhuk-volodymyr_

Dr Volodymyr Zhuk

Politechnika Lwowska, Ukraina

PRELEGENT

Status i wyzwania systemu odprowadzania wód opadowych we Lwowie 

Zhuk Volodymyr uzyskał stopień doktora nauk hydraulicznych i hydrologii inżynierskiej w 2000 r. Obecnie pracuje na stanowisku doc. Profesor Wydziału Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Lwowskiej. V. Zhuk był doradcą naukowym czterech pomyślnie ukończonych prac doktorskich, jest autorem ponad 150 publikacji naukowych z zakresu modelowania i zarządzania wodą opadową, stosowanej i eksperymentalnej dynamiki płynów, oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager