m-belof

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof, prof. nadzw. PWr

Instytut Rozwoju Terytorialnego, Polska

PRELEGENT

 

Dr hab. inż. arch. Magdalena Belof – profesor ndzw. Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury i zastępca dyrektora ds. nauki Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Od blisko 20 lat z powodzeniem łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką w planowaniu na poziomie regionalnym. Brała udział w wielu projektach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i zarządzaniem terytorialnym w skali regionalnej, ponadnarodowej i transnarodowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół teorii planowania, zagadnień europejskiej współpracy terytorialnej oraz wymiaru przestrzennego w planowaniu regionalnym, a także procesów partycypacyjnych w planowaniu. Od 2015 roku pełni funkcję wiceprezesa wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich a także członka Krajowej rady TUP. Jest także członkiem Komisji Architektury i Urbanistyki oddziału PAN we Wrocławiu.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu