dr_ewa_wojciechowska

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Politechnika Gdańska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2002 roku obroniła doktorat na macierzystym Wydziale, natomiast w 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Budownictwa, w Katedrze Inżynierii Sanitarnej.

 
Dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG jest autorką lub współautorką około 100 publikacji naukowych, w tym 13 artykułów JCR i 5 monografii (w tym jedna w jęz. angielskim) oraz 11 rozdziałów w monografiach. Uczestniczyła w realizacji 4 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych oraz 6 projektów badawczych finansowanych ze źródeł międzynarodowych. Uzyskała kilkanaście nagród Rektora PG za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, wyróżnienie w konkursie Mistrz Techniki (2011/12) oraz medal komisji Edukacji Narodowej (2016). Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim oczyszczalni hydrofitowych, zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych oraz rozmieszczenia zanieczyszczeń w ciekach i zbiornikach retencyjnych na terenie zlewni zurbanizowanej.

 

Streszczenie prezentacji

 

 

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2018” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT – Oświadczenie

Koszt uczestnictwa:
1490 zł netto + 23% VAT* (1832,70 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Katarzyna Małuj

Event Manager