jadwiga_krolikowska

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. nadzw.

Politechnika Krakowska, Polska

MODERATOR SESJI

 

Absolwentka Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 roku na podstawie rozprawy pt.: „Niezawodność syfonów kanalizacyjnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała w 2011 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy pt.: „Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej”. Od roku 2012 jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska. Obszar i zakres zainteresowań naukowych obejmuje funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów kanalizacyjnych (konwencjonalnych, niekonwencjonalnych), możliwości jej podniesienia, zagospodarowanie wód opadowych, zmniejszenia negatywnych skutków wód deszczowych na odbiornik. Efektem zainteresowania zagadnieniami zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi był m.in. projekt badawczy, finansowany przez b. KBN, a którego głównym celem była ocena przydatności hydroseparatora, przelewu o zakrzywionej koronie przelewowej i stycznym wlocie do przelewu, do podczyszczania ścieków opadowych.

Jest współautorem m.in. podręcznika pt. „Wody opadowe – odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie” Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2012, wyróżnionego nagrodą zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia.

Od 2012 pełni funkcje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Jest Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej pn. „Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska”.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu