maciej-mrowiec

dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz

Politechnika Częstochowska

Absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003 za rozprawę dotycząca modelowania działania rurowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej, w której opisane zostały autorskie rozwiązania konstrukcyjne. Kierownik dwóch grantów badawczych finansowanych przez MNiSW, poświęconych problematyce regulacji przepływu w systemach kanalizacyjnych, w tym sterowania w czasie rzeczywistym. Uczestniczył także w realizacji projektów w ramach 7 Programu Ramowego oraz Mechanizmu Norweskiego. W roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie rozprawy „Efektywne wymiarowanie i dynamiczna regulacja kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych”. Działalność badawcza obejmuje zarówno rozwój innowacyjnych konstrukcji zbiorników jak i metod obliczania wymaganej pojemności urządzeń retencyjnych. Wyniki swoich badań opublikował w indeksowanych czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. Water Science and Technology, Environmental Research), a także prezentował na najważniejszych międzynarodowych konferencjach dotyczących problematyki gospodarowania wodami i ściekami opadowymi (Int. Conference on Urban Drainage, Urban Drainage Modeling, Novatech). Jest autorem i współautorem patentów i zgłoszeń patentowych obejmujących zbiorniki retencyjne oraz urządzenia infiltracyjno-retencyjne. Wykonywał liczne ekspertyzy i prace zlecone dla przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.
 
 
Streszczenie prezentacji
 

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2018” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT – Oświadczenie

Koszt uczestnictwa:
1490 zł netto + 23% VAT* (1832,70 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Katarzyna Małuj

Event Manager