agnieszka-brzezinska-300x300

dr inż. Agnieszka Brzezińska

Politechnika Łódzka, Polska

MODERATOR SESJI

 

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2006 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na podstawie rozprawy pt.: „Analiza możliwości przyjmowana ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej aglomeracji Miejskiej”, która została nagrodzona w 2007 roku przez Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską. Od roku 2006 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej.

 

Obszar zainteresowań naukowych dotyczy zarówno funkcjonowania systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem ich modelowania, zagospodarowania wód opadowych jak i ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem wynikającym z odprowadzania ścieków opadowych z obszarów zurbanizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych). Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Autorka i współautorka artykułów w indeksowanych czasopismach polskich oraz zagranicznych. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach polskich oraz zagranicznych (Int. Conference on Urban Drainage).

 

Główny wykonawca w dwóch grantach badawczych NCN oraz w projekcie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – w temacie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska”.

 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

 

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu