arkadiusz-kaminski

dr inż. Arkadiusz Kamiński

PKN ORLEN S.A., Polska

PRELEGENT

 

Doktor nauk technicznych. w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Jestem absolwentem  studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe. Bezpieczeństwo Procesowe.

Ukończył też studia MBA. Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru. Od września 2009 r. do sierpnia 2018 pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN SA. Jestem Członkiem Kapituły Programu Responsible Care, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki ORLEN EKO, Członkiem Zarządu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, Prezesem Stowarzyszenia SITPChem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oddział Płock, członkiem mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pełnił funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. Prowadził prace w zakresie doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw. Przez 14 lat pracował w Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego będącymi podstawą opinii i ekspertyz oraz kształceniem młodzieży. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu