wozniak

Dr inż. Renata Woźniak-Vecchie

RETENCJAPL, Polska

Absolwentka Inżynierii Środowiska na Politechnice Gdańskiej i Budownictwa na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern (Niemcy).

Stopień doktora nauk technicznych otrzymała na UT Kaiserslautern w 2007 roku na podstawie rozprawy pt.: „Badanie granic obciążalności substratów gruntowych do zaawansowanego oczyszczania ścieków ogólnospławnych w retencyjnych filtrach gruntowych”.

W pracy zawodowej zajmuje się doradztwem technicznym, koncepcjami i projektowaniem obiektów gospodarki ściekowej, w szczególności w zakresie miejskich systemów odwodnieniowych i oczyszczalni ścieków.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager