stolarska

Dr Małgorzata Stolarska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, WIND-HYDRO, Polska

PRELEGENT

Stop suszy ! – Proaktywność  w przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Kierownik merytoryczny opracowania dokumentu strategicznego dla Polski jakim jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Doktor hydrologii z wieloletnim doświadczeniem w realizacji  i kierownictwie prac nt. modelowania hydrologicznego, adaptacji do zmian klimatu, bilansów wodnych, wdrażania Dyrektyw UE w dziedzinie polityki wodnej m.in. Wodnej, Azotanowej, substancji priorytetowych oraz implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce (projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).  Od 2014 r. kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager