halina-burakowska

Halina Burakowska

IMGW-PIB w Gdyni

  • mgr inż. budownictwa wodnego, Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa i Architektury,
  • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych,
  • Certyfikat „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej  2000/60/EC„

 

Przebieg pracy zawodowej:

Urząd Wojewódzki w Gdańsku, inspektor, woj. inspektor, orzecznictwo wodnoprawne, nadzór techniczno-budowlany nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,  zastępca dyr. ds. technicznych,dyrektor,
Planowanie w gospodarce wodnej, nadzór nad obiektami gospodarki wodnej administrowanymi przez rzgw, gospodarowanie wodami: ochrona wód  i ochrona przed powodzią, planowanie i nadzór nad realizacją programu usuwania skutków powodzi,

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy Oddział Morski w Gdyni,

Główny Specjalista, opracowania, ekspertyzy w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska, realizacja projektów polskich i międzynarodowych w zakresie: wdrażania RDW, zarządzania strefą przybrzeżną oraz  ochrony wód morskich, plany zarządzania ryzykiem powodzi oraz gospodarowania wodami.

 

0d 16.02.2017 dyrektor Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni

 
 
Streszczenie prezentacji
 

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2018” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT – Oświadczenie

Koszt uczestnictwa:
1490 zł netto + 23% VAT* (1832,70 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Katarzyna Małuj

Event Manager