zalewski-jacek-2

Jacek Zalewski

RETENCJAPL, Polska

MODERATOR WARSZTATU

 

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, obecnie kieruje działem realizacji projektów w firmie RETENCJAPL. Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, w tym związanych z dofinansowaniem ze źródeł UE i międzynarodowych instytucji finansujących: od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, organizację procesu inwestycyjnego, aż po realizację i końcową ewaluację efektów projektów. Od ponad 10-ciu lat mocniej zaangażowany w projekty związane z ochroną przed powodziami i podtopieniami i ich powiązaniem z planowaniem przestrzennym miast „przyjaznych dla mieszkańców”. Współautor projektów przygotowujących miasta do zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność szczególnie wymagają zrównoważonego podejścia lub projektami, których osią jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody, a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Przygotowywał szereg konsultacji społecznych, a także ocen zrównoważenia dla projektów inwestycyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarowania wodami deszczowymi na terenach zurbanizowanych, jest również cenionym prezenterem na konferencjach o tej tematyce (Stormwater Poland, Retencja 2050+, Adaptcity, GWOR Zakopane).

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu