m-dolata

Małgorzata Dolata

Water Research Centre, Wielka Brytania

PRELEGENT

 

Gosia ma tytuł magistra inżyniera Inżynierii Środowskia na Politechnice Wrocławskiej. Od momentu dołączenia do WRc w kwietniu 2008 r. Pracowała w zespołach zarządzania majątkiem i zlewniami.

Pani Małgorzata zarządzała ponad 30 kontraktami o różnych rozmiarach i typach, od kontraktów z jednym klientem po badania oparte na wspólnych kosztach i projekty polityczne w różnych dziedzinach.

Była w dużym stopniu zaangażowana w ocenę zgodności planu gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z ramową dyrektywą wodną, w tym realizację programu środków. Gosia zapewniła wsparcie techniczne w zakresie oceny danych i informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie w związku z ich ryzykiem powodziowym i przeprowadziła kontrole zgodności we wdrażaniu dyrektywy powodziowej.

Gosia dobrze rozumie regulacje prawne dotyczące zasobów ścieków i brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu poprawę zrozumienia blokad kanalizacyjnych i ich konsekwencji.

Lubi podróżować i w wolnym czasie doskonali swoje umiejętności w zakresie portretu i fotografii krajobrazu.

 

 

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu