marcin_glixelli

Marcin Glixelli

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków, Polska

PRELEGENT

 

Marcin Glixelli, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, kieruje  Działem ds. Modelowania Systemów w MPWiK S.A. Kraków. Dzięki wieloletniej pracy w sektorze gospodarki wodnej – począwszy od wykonawstwa poprzez projektowanie, umiejętnie w sposób praktyczny wdraża rozwiązania związane z modelowaniem hydrodynamicznym sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych w obrębie miasta Krakowa. Każdego dnia Dział pod jego kierunkiem rozwiązuje szereg różnego rodzaju problemów związanych z optymalizacją pracy sieci, możliwościami przepustowymi kolektorów, działaniem przelewów burzowych czy przejmowaniem wód opadowych z nowych zlewni. W ostatnim czasie Dział Modelowania stworzył aplikację dla Projektantów oraz pracowników Wodociągów ujednolicającą sposób obliczania objętości czynnej zbiorników retencyjnych oraz sieci odwodnieniowych – co w konsekwencji przyczynia się do sprawniejszego procesu uzgodnienia dokumentacji projektowych.

Obecnie Dział Modelowania Systemów w MPWiK S.A. Kraków uczestniczy w budowie najnowocześniejszego systemu modelowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w Polsce skorelowanymi z ponad 300 punktami pomiarowymi. Jest także odpowiedzialny za stworzenie systemu real – time – on-line dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z możliwością odczytu wypełnień, przepływów, ciśnień w czasie rzeczywistym wraz z możliwością predykcji nadchodzących zdarzeń pogodowych lub zmian parametrów pracy obiektów na sieci.

 

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu