piotr_czarnocki

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu, Polska

PRELEGENT

Finansowanie projektów w obszarze klimatu dotyczących gospodarowania wodami opadowymi, w szczególności w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska przy wdrażaniu dużych projektów ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), Funduszy Strukturalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego, a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, w tym w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Obecnie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Klimatu. Zaangażowany  w programowanie Perspektywy Finansowej  (PF) 2014-2020 oraz PF 2021-2027 Autor  „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”. Członek Komitetu Sterującego Programu NCBIR „BIOSTRATEG” oraz członek Komitetu Ekspertów ds. Instrumentu LIFE przy Komisji Europejskiej.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager