piotr_czarnocki

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Środowiska, Polska

PRELEGENT, PANELISTA

 

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska przy wdrażaniu dużych projektów ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), Funduszy Strukturalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego, a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, w tym w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Obecnie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Środowiska. Brał udział w programowaniu Perspektywy Finansowej 2014-2020, w tym w szczególności w zakresie typu projektów 2.1.5 POIiŚ – Gospodarowanie wodami opadowymi na terenach miejskich. Autor i tłumacz „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”. Członek Komitetu Sterującego Programu NCBIR „BIOSTRATEG” oraz członek Komitetu Ekspertów ds. Instrumentu LIFE przy Komisji Europejskiej.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu