andrzej_kotowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski

Politechnika Wrocławska, Polska

MODERATOR SESJI

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, 1974 r. Pracę doktorską pt. Badania modelowe wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych infiltracyjnych ujęć promienistych wody na ich wydajność obronił w 1980 roku. Rozprawę habilitacyjną pt. Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą opublikował w 1998 r. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2012 roku. Kieruje wydziałową Katedrą Wodociągów i Kanalizacji.

 

W dorobku naukowym i technicznym zgromadził ponad 400 prac, głównie zakresu projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym ponad 230 publikacji, m.in. autor dwóch wydań podręcznika akademickiego Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów zurbanizowanych (2011, 2015), autor bądź współautor 5 monografii i 13 patentów.

 

Promotor 6 prac doktorskich. Recenzent w 7 przewodach doktorskich i 8 habilitacyjnych oraz recenzent wydawniczy 10 książek/monografii. Przewodniczy Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku Inżynieria Środowiska. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Członek Komitetów Naukowych kilku cyklicznych konferencji oraz Rad Programowych czasopism Forum Eksploatatora i Technologia Wody. Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

 

Posiada zawodowe uprawnienia projektowe i wykonawcze. Jest rzeczoznawcą PZITS,  biegłym z listy Ministra OŚZNiL w zakresie ochrony wód oraz biegłym z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie postępowań wodno-prawnych.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu