janusz_lomotowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, specjalista z zakresu technologia wody i ścieków, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym systemów odwodniania obszarów zurbanizowanych. Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a w latach 2000-2013 również Politechniki Świętokrzyskiej. W latach 1983-1993 pracował w biurach projektowych. Współautor ponad 100 zrealizowanych projektów technologicznych wiejskich stacji uzdatniania wody. W latach 1987-1989 prowadził badania pilotowe i rozruchy technologiczne pierwszych w Polsce w pełni zautomatyzowanych kontenerowych stacji uzdatniania wody typu AKSUW 20 i AKSUW 60. Współautor nowatorskich rozwiązań infiltracji wód i ścieków do gruntu. Autor lub współautor ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych, w tym podręcznika akademickiego o zasięgu krajowym oraz 32 monografii lub rozdziałów w monografiach zbiorowych. Kierował ponad 50 pracami badawczych, wyniki których były zastrzeżone przez zleceniodawców. Wypromował dotychczas 12 doktorów oraz ponad 250 magistrów i inżynierów. W latach 1997-2003 był opiniodawcą wniosków o aprobaty techniczne powtarzalnych oczyszczalni ścieków Komisji Normalizacji i Aprobat Technicznych przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Od 2007 członek Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN sekcji Inżynieria Sanitarna. Członek komitetu naukowego miesięcznika Wodociągi i kanalizacja.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2018” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT – Oświadczenie

Koszt uczestnictwa:
1490 zł netto + 23% VAT* (1832,70 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager