majewicz

Ryszard Majewicz

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Polska

PRELEGENT

 

Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Wydziału melioracji wodnych i Politechniki Wrocławskiej – podyplomowego studium archeologii przemysłowej.

 

Pracując zawodowo w inwestorskim nadzorze budowlanym ODGW, RZGW  we Wrocławiu nadzorował remonty najważniejszych budowli hydrotechnicznych: jazów, śluz i zbiorników wodnych Odry i jej dorzecza. Jest jednym z założycieli i wieloletnim v-ce Prezesem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki także członkiem Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego.

 

Pracuje na stanowisku starszego specjalisty gospodarki wodnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – nadzoruje różnorodne obiekty retencyjne i pomaga nadleśnictwom rozwiązywać wszelkie problemy szeroko pojętej gospodarki wodnej. Pełni funkcję koordynatora Projektów „małej retencji”: „nizinnej” i „górskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2022 na terenie RDLP we Wrocławiu (Województwa Dolnośląskiego). Współtworzył rządowy „Program dla Odry 2006” i nadzorował realizację jego Komponentu leśnego w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (Dyrekcji: dolnośląskiej, katowickiej, zielonogórskiej, poznańskiej, łódzkiej, szczecińskiej).

 

Pełniąc funkcję radnego Rady Miejskiej Wrocławia pierwszej kadencji, jako v-ce Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, doprowadził do Sesji Rady poświęconej Odrze i w jej konsekwencji do wieloletniej odbudowy najbardziej zniszczonych murów oporowych jazów i śluz Starego Miasta, jeszcze przed powodzią 1997 r.

 

Jest autorem (lub współautorem) wielu różnorodnych projektów, np.:

  • 100 ha Park Milenijny (Tysiąclecia) nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu – z dwoma dużymi zbiornikami wodnymi (w zespole z prof. Aliną Drapellą – Hermansdorfer, dr inż. arch. Pawłem Ogielskim i Teresą Lorenz), 2000.
  • System rozprowadzenia wód opadowych (mikroretencja) na Osiedlu „Błękitne” w Siechnicach pod Wrocławiem w ramach Projektu Osiedla Mieszkaniowego opartego na założeniach doświadczeń policji holenderskiej „Bezpieczna przestrzeń” (z dr inż. arch. Pawłem Ogielskim), 2005.
  • „Atlas zabytków budownictwa wodnego Odrzańskiej Drogi Wodnej” (z Leszkiem Budychem i dr hab. Stanisławem Januszewskim), 2002 r.
  • Studium Wrocławskiego Tramwaju Wodnego (WTW), 2005.

Jest autorem licznych publikacji naukowych, wystąpień i prezentacji konferencyjnych, wywiadów w „mediach” – popularyzujących właściwe gospodarowanie wodą na każdym etapie jej obiegu w cyklu hydrologicznym.

 

Za swoją działalność został odznaczony   

  • srebrną odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1997);
  • złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018);
  • Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2018);
  • Wyróżnieniem „Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa” NSZZ „Solidarność” przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” (2013).

 

Jest zwolennikiem wszelkiej retencji. Inicjatorem projektów wykorzystania retencyjnego wód burzowych miasta Wrocławia

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu