Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Susza  wpisała się na stałe w problemy gospodarcze naszego kraju, a wyniki scenariuszy zmian klimatu wskazują, że występowanie susz będzie jeszcze bardziej intensywne i częstsze.  Aby skutecznie zadbać o zasoby wodne (wód powierzchniowych i podziemnych, w tym także wody w glebie) aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, nie tylko  w czasie susz, ale również na co dzień, musimy już teraz wprowadzać rozwiązania proaktywne dla przeciwdziałania skutkom suszy.

stopsuszy-logo

Właśnie powstaje ogólnokrajowy dokument strategiczny służący planowaniu i koordynacji działań na rzecz proaktywnego przeciwdziałania skutkom suszy – plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej podejmujący temat suszy. W ramach dokumentu powstanie m.in. katalog działań, których wdrożenie umożliwi skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy. Opracowanie dokumentu wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych, a także przepisów prawa krajowego (art. 184 ustawy Prawo wodne). Plan przeciwdziałania skutkom suszy będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Program przedstawi dr Małgorzata Stolarska

Kierownik merytoryczny opracowania dokumentu strategicznego dla Polski jakim jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Doktor hydrologii z wieloletnim doświadczeniem w realizacji  i kierownictwie prac nt. modelowania hydrologicznego, adaptacji do zmian klimatu, bilansów wodnych, wdrażania Dyrektyw UE w dziedzinie polityki wodnej m.in. Wodnej, Azotanowej, substancji priorytetowych oraz implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce (projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).  Od 2014 r. kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager