Tematyka konferencji obejmowała następujące kluczowe obszary:
  1. Rola Wód Polskich w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi
  2. Consulting w wodach opadowych
  3. Innowacyjne technologie wód opadowych
  4. Koszty zmian klimatycznych
  5. Wody opadowe w planowaniu przestrzennym
  6. Ekohydrologia miejska
  7. Retencja i melioracje miejskie
  8. Odwodnienia komunikacyjne
  9. Zarządzanie przeciążonymi systemami odwodnienia
  10. Standardy utrzymania i eksploatacji kanalizacji

 

Doświadczenia z pierwszej edycji konferencji pokazały, że nadal bardzo wiele możemy nauczyć się od innych. Dlatego w sesjach i panelach dyskusyjnych ponownie głos zabrały autorytety oraz praktycy w zakresie wód opadowych z Polski i z zagranicy.

 

Stormawater Poland 2018 poruszało aspekty takie tak: innowacyjne technologie wód opadowych, koszty zmian klimatycznych, wody opadowe w planowaniu przestrzennym, ekohydrologia miejska oraz zarządzanie przeciążonymi systemami odwodnienia. Tradycyjnie już nie zabrakło również sesji dedykowanej retencji wód opadowych.

 

 

 

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Tel: +48 730 033 796

Dorota Jucewicz

Event Manager