anna-czyzewska
Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach
Anna Czyżewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pobierz prezentację
dorota-jakuta
Perspektywa działań IGWP w realizacji zadań z zakresu wód opadowych i roztopowych
Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Pobierz prezentację
grzelak
Działania Gdańska na rzecz ochrony przeciwpowodziowej
Piotr Grzelak, Urząd Miejski w Gdańsku
Pobierz prezentację
david-crawford
Planowanie, projektowanie i integracja działań w celu kontroli przelewów z kanalizacji ogólnospławnych do pływowej części rzeki Tamizy (Londyn)
David Crawford, CH2M
Pobierz prezentację
pawea%cc%a8-licznar
Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi w Polsce
dr hab. in. Paweł Licznar prof. nadzw. PWr, RETENCJAPL Sp. z o.o.
Pobierz prezentację
tasak
Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie retencji z zastosowaniem wyrobów GRP Amiblu
Marcin Tasak, AMIBLU
Pobierz prezentację
jacek_zalewski
Doradztwo techniczne w wodach opadowych
Jacek Zalewski, Ove ARUP & Partners
Pobierz prezentację
thomas-grunig
Inteligentne urządzenia i systemy zarządzania miejską infrastrukturą odwadniającą
Thomas Grünig, HST Systemtechnik GMBH & CO. KG
Pobierz prezentację
falkowski
Wartość dodana systemów inteligentnego zarządzania wodami opadowymi
Wojciech Falkowski, Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Pobierz prezentację
vincent-wolfs
Sirio: inteligentne modelowanie dla przyszłych systemów odprowadzania wód opadowych
Vincent Wolfs, Sumaqua
Pobierz prezentację
drzewiecki
Inteligentne łagodzenie klimatu w skali dużego miasta
Stanisław Drzewiecki, MWiK Bydgoszcz
Pobierz prezentację
van-dijk
Zrównoważone zarządzanie wodami deszczowymi w aglomeracjach miejskich na przykładzie doświadczeń firmy WAVIN
Geertjo van Dijk, inż. Agnieszka Wrzesińska, Wavin Polska S.A.
Pobierz prezentację
klara-ramm
Wody opadowe w Unii Europejskiej
Klara Ramm, IGWP
Pobierz prezentację
mrowiec
Rozwój indywidualnych systemów retencyjnych i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji ogólnospławnej
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nazw. PCz., Politechnika Częstochowska
Pobierz prezentację
wojciechowska
Wody opadowe – rozwiązania dla miast przyszłości
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska
Pobierz prezentację
nyka
Integracja retencji wody i projektowania przestrzennego – kreatywne rozwiązania dla obszaru kampusu Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Politechnika Gdańska
Pobierz prezentację
dorota-rudawa
„Krajobraz wbudowany” w praktyce
Dorota Rudawa, architekt krajobrazu, urbanista, RS Architektura Krajobrazu
Pobierz prezentację
hamerla
Potencjał wykorzystania wód opadowych w rewitalizacji terenów przekształconych
dr Adam Hamerla, Główny Instytut Górnictwa
Pobierz prezentację
edel
Nowoczesne rozwiązania w zakresie odwodnień komunikacyjnych
Dr inż. Roman Edel, Urząd Miasta Kilonia
Pobierz prezentację
lomotowski
Wizja kształcenia specjalistów w zakresie melioracji w Polsce
Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pobierz prezentację
robert-walczak
Nietypowe zbiorniki z rur GRP stosowane w sieciach kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
Robert Walczak, AMIBLU
Pobierz prezentację
jarek-rosa
Kanalizacje deszczowe a odbiorniki wód opadowych
Jarosław Rosa, BIPROWODMEL Sp. z o.o.
Pobierz prezentację
mankowski
Zintegrowane zarządzanie cyklem życia w projektowaniu, modelowaniu i eksploatacji systemów kanalizacji burzowej i odwodnieniowej
Robert Mankowski, Bentley Systems
Pobierz prezentację
ryszard-gajewski
Gdański system monitoringu hydrologicznego
Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Pobierz prezentację
andrzej-langowski
Przelewy burzowe – pomiary przepływu
Andrzej Langowski, Nivus Sp. z o.o.
Pobierz prezentację
tobias-menzel
Deszczomierze radarowe – nowa alternatywa dla miejskich sieci pomiarowych
inż. Tobias Menzel, OTT Hydromet GmbH
Pobierz prezentację
20180315_retencja_2474
Modelowanie zintegrowane jako niezbędna pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z pracą kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie
Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków
Pobierz prezentację

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Tel: +48 730 033 796

Dorota Jucewicz

Event Manager