Retencjapl promując od początku istnienia idee traktowania wody opadowej jako cenny zasób, zaprosiła w tym roku na konferencję Stormwater Poland Fundację Studnia Nadziei, która najlepiej wie jak cennym zasobem jest woda.  Chcemy by beneficjenci fundacji podzielili się swoimi doświadczeniami, byśmy wszyscy mogli sobie zobrazować jak bardzo warto dbać o wodę.

logo_studnia_przezroczytste

 

 

 

 

 

 

 

Blisko 1,5 miliarda ludzi nie ma wystarczającego dostępu do wody pitnej, a do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 3 miliardów. Ponad 2,6 miliarda osób żyje bez najprostszych instalacji sanitarnych, a 4 tysiące dzieci dziennie umiera z powodu chorób będących skutkiem spożywania skażonej wody. Najbardziej dotknięta tym problemem jest Afryka.

Fundacja Studnia Nadziei została powołana w 2008 roku jako odzew na apel Papieża Benedykta XVI, skierowany do bogatych społeczeństw, zobowiązujący do pomocy krajom głodującym, szczególnie w Afryce. Pierwszymi inicjatorami, a zarazem Fundatorami byli: Borysław Czyżak, Wojciech Fabrycki, Paweł Gieryński, Maciej Heydel, Paweł Jakubowski, Maciej Mataczyński oraz Wojciech Starowieyski.

Celem Fundacji jest zapewnienie, w miarę swoich możliwości, dostępu do czystej wody pitnej i poprawa warunków sanitarnych w najbiedniejszych krajach świata przez budowę studni oraz inwestycje w instalacje sanitarne. Fundacja od czasu powstania zrealizowała około sto projektów głównie w Afryce: na Madagaskarze, w Kamerunie czy Zambii, ale także angażowała się w pomoc podczas trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 roku, gdzie sfinansowała budowę wodociągu dla szkoły, podczas trwającej nadal wojny i kryzysu humanitarnego w Aleppo w Syrii sfinansowała zbiorniki na wodę, a w Libanie zapewniała wodę pitną dla uchodźców.

Realizując swoje cele Fundacja zapewnia, że środki pozyskiwane od jej darczyńców są zawsze wykorzystane zgodnie z ich intencją. Ponadto, wszystkie koszty bieżące i administracyjne pokrywane są w całości przez członków Fundacji, tak aby 100% środków pozyskanych od darczyńców zostało przeznaczone na projekty charytatywne, a zrealizowane projekty służyły lokalnym społecznościom przez długi czas. W szczególności Studnia Nadziei weryfikuje bardzo starannie czy:

  1. Proponowany projekt jest rzeczywiście potrzebny, a zaprojektowany sposób jego realizacji jest racjonalny i odpowiadający lokalnym uwarunkowaniom,
  2. Środki finansowe przekazane na realizację projektu będą wykorzystane zgodnie z intencją darczyńców,
  3. Zrealizowana instalacja (np. studnia) będzie w długim okresie prawidłowo eksploatowana, konserwowana etc.

Fundacja współpracuje ze specjalistami, którzy gwarantują dobór rozwiązań sprawdzających się w  lokalnych warunkach, a na miejscu z lokalnymi misjami i misjonarzami. Misjonarze doskonale orientują się w sprawach lokalnych, potrzebach miejscowej ludności oraz dostarczają nam niezbędnej wiedzy na temat projektów do realizacji.

Od  lokalnych społeczności wymagany jest ich wkład własny, np. zaangażowanie i współpraca mieszkańców wioski czy pozyskanie lokalnych materiałów. Buduje się w ten sposób nie tylko studnię, ale także poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne i jego prawidłową eksploatację,
a następnie rozwój.

Po zakończeniu realizacji projektu Fundacja otrzymuje szczegółowe sprawozdanie. Dodatkowo, na poszczególnych etapach realizacji dostarczana jest dokumentacja fotograficzna prowadzonych prac i ich postępów.

Fundacji zaufało szerokie grono darczyńców dzięki którym ich praca i działalność są możliwe. Mają przygotowane kolejne projekty, dla których szukają sponsorów. Dzięki wsparciu darczyńców ludzie będą mogli przeżyć mając codzienny dostęp do czystej wody pitnej, uniknąć groźnych chorób oraz zapewnić swoim dzieciom dostęp do regularnej edukacji.

 

Więcej informacji na http://studnianadziei.org/pl/

 

 

 

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager