WARSZTATY 3 marca 2020 r.

Zapraszamy Państwa na dwa warsztaty towarzyszące konferencji Stormwater Poland

REJESTRACJA

Warsztat nr 1:

Zarządzanie kryzysowe i innowacje produktowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych

 

Warsztat nr 1 podzielony jest na dwie części (Agenda pod opisem warsztatu):

 

Warsztat, Część A:

„Powódź na sucho – warsztat z zarządzania kryzysowego”

Organizator: Gdańskie Wody

Miejsce: Magazyn Przeciwpowodziowy

 

Na warsztacie dowiesz się:

✅jak wygląda kompleksowe podejście do zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku

✅ dlaczego dobrze jest zaplanować działania w trakcie powodzi

✅ jak przygotować dobry Plan Zarządzania Kryzysowego

✅ jak przygotować scenariusz ćwiczeń przeciwpowodziowych

magazyn

 

 

Warsztat, Część B

„Showroom – spotkanie interaktywne: demonstracja technologii i spotkania ze specjalistami”

Organizator: Retencjapl

Miejsce: Plac przy ul. Równej w Gdańsku

 

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać działanie najnowszych, innowacyjnych produktów i współpracujących ze sobą układów urządzeń prezentowanych w showroomie, których zastosowanie pozwala zminimalizować katastrofalne skutki ulewnych deszczy, a także gwarantuje wykorzystanie wody opadowej:

✅System do oczyszczania wód opadowych

✅Spawarka do łączenia od środka wielkośrednicowych rur

✅Zbiornik zbudowany na bazie systemu skrzynkowego

✅Kompletny system do nasadzania drzew

✅Technologia bezwykopowej naprawy punktowej kanałów nieprzełazowych

✅Mobilne systemy przeciwpowodziowe

✅Zbiornik retencyjny wyposażony w układ podczyszczający oraz inteligentny system sterowania

✅Zestaw wykorzystania wody deszczowej

✅Działanie deszczomierza i urządzenia do monitorowania stanu wody w zbiornikach

mapa

Agenda Warsztatu nr 1

 

Część A

11.30 – spotkanie Uczestników przy wejściu letnim Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
11.45 – przejazd autokarem do Magazynu Przeciwpowodziowego
12.00 – rozpoczęcie warsztatów
„Powódź na sucho – warsztat z zarządzania kryzysowego”
14.00 – Lunch

 

Część B

14.30 – przejazd autokarem z Magazynu Przeciwpowodziowego na drugi warsztat – część B
14.45 – rozpoczęcie warsztatów
„Showroom – spotkanie interaktywne: demonstracja technologii i spotkania ze specjalistami”
17.00 – zakończenie warsztatów
17.15 – powrót autokarem do miejsca spotkania przy ECS

 

 

Warsztat nr 2

Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi określenie warunków technicznych na przyłączenie do sieci deszczowej

Na warsztatach przedstawione będą zagadnienia:

✅Jak obliczać maksymalny odpływ i przyjmować prawidłowe parametry?

✅Jakich narzędzi użyć, by ułatwić sobie określenie warunków technicznych?

✅Do czego służą i jak działają regulatory odpływu?

✅Jak wdrożyć procedury w spółce wodociągowej?

✅Jak określać warunki dla dużych inwestycji?

20180315_retencja_1097

 

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty: REJESTRACJA

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager