Podczas Stormwater Poland odbędą się dwa warsztaty!

W dniu 3 marca 2020 zapraszamy na

Warsztat I: Zarządzanie kryzysowe i innowacje produktowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych

Warsztat I składa się z dwóch części

Warsztat A: Powódź na sucho, której organizatorem są Gdańskie Wody, odbędzie się w  Gdańskim Magazynie Przeciwpowodziowym

Na warsztacie dowiesz się:

✅jak wygląda kompleksowe podejście do zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku

✅ dlaczego dobrze jest zaplanować działania w trakcie powodzi

✅ jak przygotować dobry Plan Zarządzania Kryzysowego

✅ jak przygotować scenariusz ćwiczeń przeciwpowodziowych

magazyn

Warsztat B: Innowacje produktowe, której organizatorem jest Retencjapl,  odbędzie się w plenerze

Na warsztatach zobaczysz showroom wód opadowych:

✅System do oczyszczania wód opadowych

✅Spawarkę do łączenia od środka wielkośrednicowych rur

✅Zbiornik zbudowany na bazie systemu skrzynkowego

✅Kompletny system do nasadzania drzew

✅Technologię bezwykopowej naprawy punktowej kanałów nie przełazowych

✅Mobilne systemy przeciwpowodziowe

✅Zbiornik retencyjny wyposażony w układ podczyszczający oraz inteligentny system sterowania

✅Zestaw wykorzystania wody deszczowej

✅Działanie deszczomierza i do monitorowania stanu zbiornika

mapa

Warsztat II: Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi określenie warunków technicznych na przyłączenie do sieci deszczowej

✅Na warsztatach nauczysz się:

✅Jak obliczać maksymalny odpływ i przyjmować prawidłowe parametry?

✅Jakich narzędzi użyc, by ułatwić sobie określenie warunków technicznych?

✅Do czego służą i jak działają regulatory odpływu?

✅Jak wdrożyć procedury w spółce wodociągowej?

✅Jak określać warunki dla dużych inwestycji?

20180315_retencja_1097

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty:

REJESTRACJA

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager