Podczas Stormwater Poland 2020 w sesji Inspiracje deszczowe wyjdziemy poza obszar stricte dotyczący wód opadowych. Postawioną tezę, że woda jest jedna i jest zarówno wyzwaniem jak i zasobem dla mieszkańca miasta, będzie bronił Józef Jeleński w swoim wystąpieniu pdt.: Rewitalizacja rzek i potoków w krajobrazie miejskich.

Józef Jeleński jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, uzyskał  doświadczenie wykonawcze i naukowe podczas kontraktów zagranicznych i krajowych, głównie w zakresie infrastruktury i technologii masowych procesów budowlanych. Firma JOT działająca od 2002 roku w Polsce dla realizacji ogólnego celu kształtowania budowli w powiązaniu z estetycznym otoczeniem, przyjaznym przyrodzie i ludziom, aktualnie zajmuje się profesjonalnym wdrażaniem rewitalizacji rzek.  Od 2010 roku jest Koordynatorem projektu „Tarliska Górnej Raby”, dobrze znanego z wielu prezentacji w krajowych konferencjach i z publikacji w czasopismach technicznych i naukowych. W roku 2016 organizował w Krakowie międzynarodową konferencję „Ku najlepszym, praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek”.

Podczas Stormwater Poland 2020 przedstawi prezentację, która opowie o tym jak gwałtowne pogorszenie stanu ekologicznego i chemicznego rzek w Polsce, skłania do poszukiwania przyczyn nie zrealizowania Planu Gospodarowania Wodami z roku 2016, który przewidywał poprawę jakości większości rzek w Polsce dla uzyskania ich dobrego stanu najpóźniej do roku 2021. Referat przedstawia przyczyny i skutki braku równowagi koryt rzecznych wynikające z tradycyjnie pojmowanych prac regulacyjnych polegających na zabudowie koryt rzecznych budowlami podłużnymi i poprzecznymi bez brania pod uwagę skutków środowiskowych takich działań, w połączeniu z ograniczaniem funkcjonowania i estetyki zabudowanych rzek w ograniczonej przestrzeni. Tymczasem w przeszłości i zagranicą stosowano inne zasady planowania przebiegu rzek w miejscach ucywilizowanych, włączając do planowania działań z zakresu:

  • architektury i planowania przestrzenngo,
  • gospodarki wodnej i budownictwa wodnego,
  • kształtowania krajobrazu, uwzględnienia możliwości wypoczynku i uprawiania sportów,
  • aspektów ekologicznych.

Na kilku przykładach miejskich rzek Krakowa i podmiejskiej Raby, które w wyniku zaszłości historycznych utraciły większość funkcji i możliwości zapewnienia usług środowiskowych, przedstawione zostaną środki, które mogłyby doprowadzić do zrównoważenia interesów różnych grup użytkowników przestrzeni przeznaczonej dla rzeki w terenie miejskim, w aspekcie równoczesnego zachowania dobrego stanu/potencjału ekologicznego rzeki, ograniczenia ryzyka powodzi oraz zapewnienia równowagi dynamicznej rumowiska dennego bez konieczności intensywnych prac utrzymaniowych.

Powrót

Zarejestruj się

Zachęcamy do rejestracji na konferencję „Stormwater Poland 2020″

Koszt udziału w konferencji wynosi 1490 zł netto.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT. Prosimy o dosłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT do siedziby firmy Retencjapl

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 4-5 marca - 1490 zł netto + 23% VAT
Warsztaty 3 marca - 390 zł netto + 23% VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

tel: 605 721 555

Katarzyna Grochowska

Event Manager