W trakcie 3 dnia wydarzenia konferencji Stormwater Poland odbędzie się seria warsztatów tematycznych.

Jedno ze spotkań jest poświęcone trudnościom z wodami opadowymi z jakimi obecnie borykają się planiści w planowaniu przestrzennym,

Wody opadowe jednoznacznie kojarzone są z infrastrukturą techniczną i kanalizacją deszczową, rzadziej z zagospodarowaniem obszarowym. Przyczynia się do tego obowiązujący system prawny, generalnie nakazujący kanalizację obszarów zurbanizowanych. W związku z powyższym urbaniści dysponują narzędziami planistycznymi, ograniczającymi stosowanie korzystnego dla środowiska miejskiego retencjonowania wód.

Ponadto czynniki istotne dla retencji występują na obszarze większym niż opracowania planistyczne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy nawet studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Brakuje nam zintegrowanego planowania małej retencji ponad podziałami administracyjnymi, w szczegółowości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na warsztaty zostały ostatnie miejsca. Gorąco zachęcamy do zapisów

 

 

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2019” zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT

Koszt uczestnictwa:
Konferencja 11-12 marca - 1490 zł netto + VAT:
Warsztaty 13 marca - 199 zł netto + VAT

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu