Program konferencji STORMWATER POLAND 2019 oparty był na pięciu powiązanych ze sobą blokach tematycznych:

1. Wody opadowe w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej

2. Standardy utrzymania i wyposażenia systemów odwodnienia;

3. Going digital – proces wdrożenia cyfrowego zarządzania deszczówką;

4. Mechanizmy finasowania zarządzania wodami opadowymi;

5. Wody deszczowe jako wyzwanie menadżerskie.

 

Myślą przewodnią konferencji STORMWATER POLAND 2019 było: „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi. Obserwując postępującą w Polsce rozbudowę i modernizację systemów odwodnienia, jesteśmy głęboko przekonani, że najważniejszym wyzwaniem staje się dziś zarządzanie systemami wód opadowych. Docierają do nas sygnały, że władze samorządowe w wielu miejscach w Polsce widzą pilną potrzebę wdrożenia realnego, systemowego zarządzania deszczówką w miejsce praktykowanej eksploatacji awaryjnej.

 

Mówiąc zarządzanie, nie zawężamy się do aspektów technicznych. Doceniamy niepodważalne znaczenie kwalifikacji kadry menadżerskiej, coraz częstsze stosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, implementację wypracowanych standardów oraz zagwarantowanie trwałych źródeł finasowania. Widzimy konieczność wdrożenia mechanizmów premiujących retencję. Zarządzanie postrzegamy przy tym nierozłącznie z przymiotem zrównoważenia. Źródłem takiego podejścia jest przekonanie, że zarządzanie może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy jest zgodne z naturą, wykorzystując potencjał zielono-niebieskich rozwiązań oraz gdy jego strategiczne priorytety wpisują się w wizję i plany urbanistów, kreujących oblicze naszych miast.

 

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Tel: +48 730 033 796

Dorota Jucewicz

Event Manager