p1
Zarządzanie wodą deszczową – Moja perspektywa
Dr Mark Fletcher, Arup Fellow, Wielka Brytania
Pobierz prezentację
p2
Retencja jako zagadnienie planistyczne
dr hab. inż. arch. Magdalena Belof, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej oraz dr Maciej Zathey, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Polska
Pobierz prezentację
p3
Retencja a bezpieczeństwo powodziowe w systemie planowania przestrzennego
dr arch. Tomasz Majda, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polska
Pobierz prezentację
p4
Zielona retencja Gdańska
Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta, Gdańsk, Polska
Pobierz prezentację
p5
Działania retencyjne Lasów Państwowych na obrzeżach aglomeracji na przykładzie działań RDLP we Wrocławiu
Ryszard Majewicz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Polska
Pobierz prezentację
p6
Edukacyjne parki wodne sposobem na retencję w przestrzeni publicznej
Wojciech Falkowski, ECOL-UNICON, Polska
Pobierz prezentację
p7
Bydgoskie standardy wód opadowych
Stanisław Drzewiecki, MWiK Bydgoszcz, Polska
Pobierz prezentację
p8
Standardy przy planowaniu i projektowaniu systemów retencyjno-rozsączających
Agnieszka Wrzesińska, WAVIN, Polska
Pobierz prezentację
p9
Wody opadowe w standardach kształtowania zieleni w mieście
dr arch. kraj. Piotr Reda i dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Polska
Pobierz prezentację
p10
Sposoby postępowania z odpadami z czyszczenia kanalizacji
Jan Zabierzewski, CDM Smith, Polska
Pobierz prezentację
p11
Systemy retencyjne Amiblu – wytyczne od planowania do eksploatacji
Robert Walczak, AMIBLU, Polska
Pobierz prezentację
p12
WRcSO. XXI wiek. Wyloty kanalizacji ogólnospławnej przemyślane na nowo
Peter Henley, Water Research Centre Limited, Wielka Brytania
Pobierz prezentację
p13
Standardy stosowania odwodnień liniowych z prefabrykowaną obudową żelbetową
Maciej Pawlak, HAURATON, Polska
Pobierz prezentację
p14
Właściwości materiałów wpływające na minimalizację kosztu cyklu życia produktu w nawiązaniu do najnowszych standardów
Paweł Pill, Uponor Infra, Polska
Pobierz prezentację
p15
Tworzenie cyfrowego bliźniaka zlewni rzecznej z użyciem SIMPOL
Peter Henley, Water Research Centre Limited, w zastępstwie za Andrew Blackhall ( Wielka Brytania )
Pobierz prezentację
p16
Wyzwania i perspektywy cyfrowego zarządzania deszczówką
Tomasz Grochowski, RETENCJAPL, Polska
Pobierz prezentację
p17
Zautomatyzowane i współdziałające cyfrowe procedury zintegrowanego zarządzania zagrożeniem powodziowym
dr Rodrigo Fernandes, Bentley Systems, Portugalia
Pobierz prezentację
p18
Jakość oraz dokładność urządzeń pomiarowych w cyklu kalibracji modelu hydrodynamicznego
Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków, Polska
Pobierz prezentację
p19
Digitalizacja danych o opadach – wymagania dotyczące nowoczesnego zarządzania wodą deszczową
Tobias Menzel, OTT Hydromet GmbH, Niemcy
Pobierz prezentację
p20
Wykorzystanie danych opadowych w codziennej pracy MPWiK S.A. we Wrocławiu
Tomasz Konieczny, MPWiK S.A. Wrocław, Polska
Pobierz prezentację
p21
Skuteczne odwadnianie powierzchni utwardzonych z pomocą bezpłatnego kalkulatora PAM TOOLS
Krzysztof Drzyzga, Saint-Gobain PAM, Polska
Pobierz prezentację
p22
Wyzwania i możliwości finansowania projektów w ramach miejskich programów odporności na zmiany klimatu
Joanne Manda, UNDP, Bangkok Regional Hub, Tajlandia
Pobierz prezentację
p23
Wyniki projektu opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (MPA) a dofinansowanie projektów z funduszy UE po 2020 r. w sektorze środowiska.
Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska, Polska
Pobierz prezentację
p24
Brytyjskie podejście do finansowania budowy i utrzymania systemów odwodnienia
Małgorzata Dolata, Water Research Centre Limited, Wielka Brytania
Pobierz prezentację
p25
Pomoc publiczna a finansowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi przez jednostki samorządu terytorialnego – kiedy pojawia się ryzyko i jak go uniknąć?
Katarzyna Zięba, DS LEX, Polska
Pobierz prezentację
p26
Optymalizacja kosztów związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych na przykładzie zakładu produkcyjnego w Polsce. ACO. creating the future of drainage.
Jeremi Elżanowski, ACO Elementy Budowlane, Polska
Pobierz prezentację
p27
Jak zmiany klimatu wpływają na to, w jaki sposób zarządzamy naszym miastem
Ole Larsen, CALL Copenhagen, Dania
Pobierz prezentację
p28
Zarządzanie wodami opadowo-drenażowymi w dużym zakładzie przemysłowym
dr inż. Arkadiusz Kamiński, PKN Orlen S.A., Polska
Pobierz prezentację
p29
Rola kampanii medialnych w realizacji projektów deszczowych
Mirosława Chabowska, MWiK Bydgoszcz, Polska
Pobierz prezentację
p30
Program benchmarkingowy EBC dotyczący usług wodnych – czy istnieje potrzeba opracowania modułu analizy porównawczej wód burzowych?
Peter Dane, European Benchmarking Co-operation, Holandia
Pobierz prezentację
p31
Gdy deszczówka jest problemem. Prawidłowy dobór i optymalizacja systemów pompowych.
Piotr Matysiak, Sulzer Pumps Wastewater Poland Sp. z o.o. , Polska
Pobierz prezentację

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Tel: +48 730 033 796

Dorota Jucewicz

Event Manager