Konferencja STORMWATER POLAND 2020 dobiegła końca.

 

Podczas 3 dni uczestnicy konferencji przeżyli deszcz inspiracji. Liczymy, że były to dla nich wartościowe pomysły i podpowiedzi, które przyniosą do swoich miast i firm.

 

W tym roku konferencja rozpoczęła się warsztatami.

 

 

W ramach pierwszych warsztatów pt: „Zarządzanie kryzysowe i innowacje produktowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych”, uczestnicy wybrali się w pierwszej kolejności do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego gdzie zapoznali się ze scenariuszami zarządzania kryzysowego stosowanymi przez Miasto Gdańsk i obejrzeli sprzęt jaki jest używany w przypadku powodzi. Następnie  udali się do showroomu konferencji, który powstał specjalnie na to wydarzenie. Tam mieli okazję obserwować i doświadczyć jak działają najbardziej innowacyjne technologie zarządzania wodami opadowymi, przygotowane przez liderów branży.

Uczestnicy zobaczyli m.in. jak wygląda pokaz spawania ekstruzyjnego, zestaw do wykorzystania wody deszczowej, czy system do nasadzania drzew.  Dokładny opis prezentowanych urządzeń znajduje się w zakładce Showroom wód opadowych

Drugie warsztaty : „Wydawanie i weryfikacja warunków technicznych dla wód opadowych” zgromadziły 40 osób z administracji publicznej i spółek wodociągowych, które pod okiem najlepszych ekspertów Retencjapl kształcili się  jakich narzędzi używać przy wydawaniu warunków, jak obliczać maksymalne odpływy i przyjmować prawidłowe parametry, jak wdrożyć procedury w spółce wodociągowej. Wymiana doświadczeń ze specjalistami pozwoliła poruszyć i omówić wiele trudnych i ciekawych przykładów.

Zapraszamy do obejrzenia relacji: https://youtu.be/W2rIRYtjszo

 

Pierwszy dzień konferencji

 

 

Część konferencyjna rozpoczęła się 4 marca. Na audytorium zgromadziło się 360 osób które wysłuchały 28 prelekcji dotyczących wód opadowych.

Oficjalnie konferencję otworzył Prezesa Retencjapl Tomasz Grochowski, a także Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Borawski oraz Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie Pani Joanna Kopczyńska.

Rozpoczęliśmy sesją poruszającą tak ważne aspekty, jak wyzwania rzucane nam przez klimat. Podczas tej sesji uczestnicy uzyskali odpowiedź jak wzrost temperatury przekłada się na zmiany w cyklu hydrologicznym, na jakim etapie adaptacji do zmian jesteśmy na tle Europy, gdzie poszukiwać źródeł finansowania adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia, jakie narzędzia inżynierskie i zarządcze stosować celem opracowania najlepszych strategii adaptacyjnych. Wiele pytań pojawiło się po wystąpieniu dr Małgorzaty Stolarskiej, która opowiedziała o projekcie: Stop Suszy. Mocno zabrzmiały slowa kończące prezentację Pani Stolarskiej: „Cel jest bardzo istotny: zabezpieczenie wody dla przyszłych pokoleń!” Profesor Jacek Piskozub przedstawił nie mniej pesymistyczną wizję związaną z zmianami poziomu morza.

Drugą sesję rozpoczął niezwykle inspirujący wykład Dr. Suresh Kumar Rohilla z Indii, który opowiedział o doświadczeniach w zakresie pozyskiwania wody w Indiach. Niewątpliwie przykład tego kraju pokazuje jak istotną rolę w strategii zabezpieczenia dostępu do wody pełni zagospodarowanie wód opadowych. Wiele pytań wzbudzała również prezentacja Pana Józefa Jelińskiego omawiająca zagadnienie rewitalizacji rzek i potoków w krajobrazie miejskim. Z pewnością w Polsce mamy jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie. Zainteresowanie przyciągnęła także profesor Agnieszka Generowicz, która opowiedziała o używaniu wody deszczowej do mycia ulic i wpływie tej czynności na zapylenie i smog w mieście. Wiele pytań pojawiło się także odnośnie zielonych dachów, które coraz bardziej popularne stają się w polskich miastach i pełnią nie tylko funkcję retencyjną, lecz również znacząco mogą zredukować niekorzystne działanie tzw. „wysp ciepła”. Dwie ostanie prelekcje tej sesji to niezwykle inspirujące przykłady jak miasta radzą sobie z gospodarką wód opadowych. Praktyczne case study przedstawił Pan Andrzej Wójtowicz z Wodociągów Słupsk oraz Pan Paweł Dąbrowski z Urzędu Miasta w Rumi.

Dzień zakończyła sesja We’re digital podczas której prelegenci przedstawili różne rozwiązania informatyczne, które pomagają monitorować i zarządzać wodą opadową. Podczas tej sesji organizatorzy przedstawili także swój projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa, który kończy się w marcu tego roku.

Więcej o projekcie w video: https://youtu.be/rWBgtQZGFO0

 

Drugi dzień konferencji

 

 

Drugi dzień rozpoczął się wystąpieniem: Studnia wody – studnia nadziei, podczas którego w poruszający sposób zostały pokazane problemy ludności w Afryce borykające się z brakiem dostępu do wody niezanieczyszczonej chemicznie ani biologicznie. Jeszcze dziś grzmią nam w uszach słowa: „Ponieważ potrzeby są niezmierne, a różnice nie do zaakceptowania…”

Czwarta sesja konferencji pt.: „Jak robią to nasi sąsiedzi” to ciekawe prezentacje przedstawicieli z  Litwy, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Podczas sesji mogliśmy posłuchać jak wiele jest do zrobienia także w tych krajach, jakie projekty są prowadzone, jakie środki unijne kierowane na te cele. Sesję zakończyło ciekawe wystąpienie dr Klary Ramm omawiającej wyniki ankiety projektu NOAH.

Ostatnia sesja poświęcona została tematom związanym z powodziami miejskimi. Uczestnicy mogli wysłuchać doświadczeń MPWIK Wrocław dotyczących organizacji działań przeciwpowodziowych i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Ciekawe doświadczenia francuskiefo Vallee de la Bievre przedstawiła również Pani Marie-Christine Huau. Dr Jędrzej Bujny natomiast omówił prawne aspekty odpowiedzialności za powódź.

Tego dnia na konferencji pojawił się także Piotr Czarnocki z Ministerstwa Klimatu, aby przedstawić nowe ministerstwo oraz plany na finansowanie projektów w obszarze gospodarowania wodami opadowymi.

Konferencję zakończył panel: Biznes dla Klimatu podczas którego przedstawiciele firm działających w branży ochrony wód podpisali wspólną deklarację zobowiązującą do aktywnego działania swoich przedsiębiorstw w dążeniu do neutralności klimatycznej oraz podejmowania edukacji proekologicznej.  Deklarację podpisali prezesi i dyrektorzy: Ecol-Unicon, Hauraton Polska, Wavin Polska, Veolia Energia oraz Saur Polska.

I tym integrującym branżę akcentem zakończyliśmy czwartą edycję konferencji Stormwater Poland 2020.

 Zapraszamy za rok na piątą edycję!

 

 

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Tel: +48 730 033 796

Dorota Jucewicz

Event Manager