Tematyka konferencji

 

Tematyka konferencji obejmowała następujące kluczowe obszary:
  1. Nowe Prawo Wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi.
  2. Dofinansowania do inwestycji związanych z wodami opadowymi i roztopowymi.
  3. Najlepsze praktyki zarządzania wodami opadowymi.
  4. Problemy zarządzania wodami opadowymi w dużych i małych miastach Polski oraz w innych miastach europejskich.
  5. Projektowanie i modelowanie systemów odwodnienia.
  6. Miarodajne informacje o opadach.
  7. Nowoczesne systemy monitoringu opadów z wykorzystaniem radarów meteorologicznych i sieci przyrządów naziemnych.
  8. Eksploatacja systemów odwodnienia.
Przedmiotem referatów i dyskusji były wybrane problemy w zakresie pozyskiwania środków na modernizację i przebudowę istniejących systemów odwodnienia. Zaprezentowane zostały nowoczesne metody modelowania i projektowania oraz bazy danych, które powinny być stosowane na etapie opracowania koncepcji odprowadzania wód opadowych (obejmujące m.in. adaptację do zmian klimatu). Przedstawiciele portalu RETENCJAPL zaprezentowali stan prac wdrożeniowych realizowanego z IMGW-PIB projektu Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa), który jest źródłem aktualnych informacji o natężeniach deszczów miarodajnych do projektowania oraz modelowania systemów odprowadzania wód opadowych w Polsce. Przedstawione zostały również przykłady wdrożeń wyników projektu PANDa do zintegrowanych modeli opadowych.

 

Uczestnicy

 

W konferencji uczestniczyli goście z zagranicy posiadający dorobek praktyczny i dużą wiedzę o problematyce wód opadowych. Przybliżone zostały najlepsze światowe praktyki dotyczące implementacji systemów ostrzegania o powodziach miejskich oraz redukcji częstości i objętości przelewów burzowych na kanalizacjach ogólnospławnych.

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

RETENCJAPL Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Tel: +48 730 033 796

Dorota Jucewicz

Event Manager